Buitenruimte
Nieuwsbrief nr 1

Als relatie van het team Buiten Ruimte ontvangt u hierbij onze eerste nieuwsbrief. Hiermee willen we u een aantal keer per jaar op de hoogte houden van ontwikkelingen rond Samen werken, Klimaatadaptatie, Circulariteit en duurzaamheid en Digitaal bouwen en beheren van de Buiten Ruimte.

Het team Buiten Ruimte:
Hogeschool van Amsterdam, MKB-Infra en Building Changes i.s.m. TKI Deltatechnologie.


In deze nieuwsbrief:

+ Jong Buiten Ruimte Amsterdam gaat dit najaar van start
+ Demonstraties Slim en Schoon werken in de stad
+ Maak je stad Hittebestendig
+ Nieuwe ontwikkelingen rond Straatwerk
+ Platform CB'23 (resultaten actie teams Circulair Bouwen)
+ Gemeente Hoorn en ondernemers tekenen open convenant voor een sterke regio
+ MKB Convenant nu ook in Dordrecht
+ Tips uit de praktijk van Buiten Ruimte
+ Agenda
+ Informatie blok
 Jong Buiten Ruimte Amsterdam gaat dit najaar van start

Een groep jonge medewerkers van de gemeente Amsterdam, Waternet en vijf MKB-aannemers (Afezo, Compeer bv, Germieco, Markus bv, Gebr van der Veekens) gaan met elkaar in gesprek over de wijze waarop ze beter met elkaar kunnen samenwerken. Lees verder

 Demonstraties Slim en Schoon werken in de stad

Vrijdag 1 november organiseert de combinatie Markus-Veekens samen met de gemeente Amsterdam op IJburg de Demo-dag Slim & Schoon, waarbij groot duurzaam materieel en logistiek op infra werken centraal zal staan. Lees verder en aanmelden

 Maak je stad Hittebestendig

 Nieuwe ontwikkelingen rond Straatwerk

Riolering en klimaatverandering:
Stand van zaken regelgeving rioolrenovatie. Lees verder

RAW ter visieleggingen

  • Actualisering Deelhoofdstuk 32.1 'Markeringen'
  • Actualisering Deelhoofdstuk 25.2 Rioolrenovatie

Lees verder

 Platform CB'23 (resultaten actie teams Circulair Bouwen)

Op donderdag 4 juli werd de eerste mijlpaal van Platform CB’23 gevierd. Een jaar na de start van het platform presenteerden de drie actieteams hun resultaten: een Framework en Lexicon voor Circulair Bouwen en leidraden voor Paspoorten voor de Bouw en voor de Kernmethode voor het meten van circulariteit in de bouw. Lees verder

 Gemeente Hoorn en ondernemers tekenen open convenant voor een sterke regio

Op 10 juli 2019 heeft burgemeester Jan Nieuwenburg voor een periode van drie jaar met een aantal regionale MKB bedrijven een open convenant ondertekend voor het voorbereiden en uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw.  Lees verder

 MKB Convenant nu ook in Dordrecht

Regionale MKB ondernemers in de GWW keken met vertegenwoordigers van Bouwend Nederland en MKB Infra toe hoe de Intentieovereenkomst tussen de gemeente Dordrecht en Kring Dordrecht van Stichting rondom GWW getekend werd door burgemeester Kolff en voorzitter Albert Martinus van de Stichting en toeziend oog van wethouder Stam, medewerkers van de gemeente Dordrecht en medewerkers van het ingenieursbureau Drechtsteden. Meer informatie:

 Tips uit de praktijk van Buiten Ruimte

Uit de uitvoeringspraktijk van Buiten Ruimte en het onderzoek van de betrokken partijen komen praktische tips en antwoorden op veel gestelde vragen. Deze worden gebundeld en voor belangstellende beschikbaar gesteld. Lees verder

 Agenda

Vrijdag 1 november: Demo-dag Slim & Schoon
Donderdag 7 november: Marktdag oostelijk Noord-Brabant
Dinsdag 12 november: Masterclass Waterpasserende verhardingen

 Informatie blok

Samen maken we de Buiten Ruimte

Goed ontworpen, aangelegde en beheerde buitenruimte heeft een grote meerwaarde voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het stedelijk gebied.

We ontvangen regelmatig verzoeken van organisaties die graag willen verkennen op welke wijze zij bij Buiten Ruimte of de zogenoemde Open Convenanten kunnen aansluiten.

Neem contact met ons op wanneer u belangstelling heeft: https://www.BuitenRuimte.info/contact/

Lees meer over:

Samenwerken aan vertrouwen: www.BuitenRuimte.info
Klimaatwerk uit uitvoering : www.Klimaatwerkinuitvoering.nl
Circulariteit en duurzaamheid: www.BuitenRuimte.info
Digitaal bouwen en beheren: www.BuitenRuimte.info
Groene en blauwe daken: www.multifunctioneledaken.nl

Colofon

Binnen Buiten Ruimte onderzoeken bedrijven, gemeenten, hun branche organisaties en kennisinstellingen samen succesvolle routes om de buitenruimte duurzaam en klimaatbestendig en economisch rendabel in te richten en te onderhouden.

Buiten Ruimte is een initiatief van: MKB Infra, Hogeschool van Amsterdam en Building Changes en wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal regionale overheden en marktpartijen. Het programma wordt, mede mogelijk gemaakt door TKI Deltatechnologie.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat:

  • U partner bent bij Buiten Ruimte en/of Klimaatbestendige Stad of Infiltrerende stad en/of actief deelneemt in een van de regionale kenniskringen of regionale netwerken BIM.
  • U heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Klimaatwerk in uitvoering, Samenwerken uit vertrouwen en/of DuurzaamGWW.
  • U aanwezig bent geweest bij een van de Infralokalen of workshops (mede) georganiseerd door Buiten Ruimte.
  • Wij u anderszins op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de kennis en informatie in het kader van Buiten Ruimte.

Lees meer over ons privacy beleid.

Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft +31 15 - 72 00 901 info@buitenruimte.info