Circulariteit & Duurzaamheid

Veel gemeentes hebben stevige ambities op gebied van circulariteit en duurzaamheid. Veel GWW aannemers hebben kennis en ervaring op deze onderwerpen. Hier ligt dus een mooie kans om deze vraagstukken gezamenlijk op te pakken. Maar het zijn nogal containerbegrippen. Waar hebben we het specifiek over, als het gaat om de buitenruimte?

De volgende deelonderwerpen komen aan bod: 

  • Tools om duurzaamheid beter te organiseren 
  • Circulair materiaalgebruik 
  • Voorbeelden van duurzame en circulaire materialen
  • Emissieloos werken

De kunst is om als bouwondernemer Circulair en Duurzaam bouwen als een kans te zien om de organisatie te onderscheiden. Opdrachtgevers wil hier actief mee aan de slag. Het nieuwe circulaire en duurzame bouwen is een proces waar men als betrokken partijen samen in op trekt. Samen realiseert men een duurzaam project waarbij men vanaf de idee-fase tot aan de sloop betrokken is. Transities als van alleen naar samen en van kosten naar waarde zijn belangrijke items om mee aan de slag te gaan. 

Juist voor gemeenten, waterschappen en provincies is de circulaire economie een enorme kans om eigen afvalstromen te koppelen aan GWW werken, om bekende opdrachtnemers uit te dagen en, om het in projecten tot stand te laten komen. Stappen zetten naar een circulaire economie, daar zijn we op beleidsniveau druk mee bezig in Nederland. Maar hoe kunnen we nu concreet aan de slag. De GWW-sector is hier bij uitstek voor geschikt!