Privacyverklaring

Building Changes neemt namens de initiatiefnemers van deze website de privacy van haar bezoekers serieus en zal persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Building Changes zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) voorschrijft.

U kunt deze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Ook zijn op dit moment geen cookies geplaatst als bijvoorbeeld Google Analytics.

Opslaan van gegevens
De website bevat (contact)formulieren, waarbij alle ingevulde velden worden opgeslagen met als doel adequaat antwoord te geven op de gestelde vragen. De gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt of gedeeld met derden.
De website bevat de tevens mogenlijkheid om u aan te melden voor de nieuwsbrief Buiten Ruimte, waarbij alle ingevulde velden worden opgeslagen met als enige doel u de nieuwsbrief te doen toekomen. U kunt zich ten alle tijden afmelden voor de nieuwsbrief waarna uw gegevens worden verwijderd.

Duur van de opslag.
We houden ons bij de opslag van persoonsgegevens aan de vastgestelde wettelijke termijn.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
Elke relatie heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met ld@buildingchanges.nl  Wij zorgen ervoor binnen vijf werkdagen aan uw verzoek te voldoen.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u denkt dat wij uw gegevens onjuist behandelen of onterecht in ons bezit hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag en zullen we er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te rectificeren. Mocht u niet tevreden zijn met de gang van zaken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Intrekken toestemming gegevensverwerking
U kunt op elk moment ervoor kiezen uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met ld@buildingchanges.nl. Wij zorgen ervoor binnen vijf werkdagen aan uw verzoek te voldoen.