RESULTATEN ACTIETEAMS PLATFORM CB’23 GEPRESENTEERD

15 juli 2019

Onder grote belangstelling werden de documenten met eerste werkafspraken voor circulair bouwen overhandigd aan Elphi Nelissen, Voorzitter Transitieteam Circulaire BouweconomieIn drie break out sessies werd vervolgens uitleg gegeven over de status van de leidraden en hoe deze in de praktijk toegepast kunnen worden om circulariteit in projecten verder te helpen. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er enorme behoefte is aan handvatten en dat de aanwezigen er graag mee aan de slag gaan.  

Elphi Nelissen: ‘In de transitie naar de circulaire bouwsector bereiken we nu de fase van opschaling die moet leiden tot het ‘nieuwe normaal’. Daar horen afspraken bij tussen alle partijen in de sector, zodat de taal die we gebruiken voor iedereen verstaanbaar is. Platform CB’23 heeft met deze leidraden input vanuit de praktijk geleverd om tot een gemeenschappelijke taal te komen. Hiermee helpt zij de uitvoering van de Circulaire Bouweconomie. Elke eerste stappen zijn moeilijk, maar als we deze verder uitdiepen, kunnen we steviger staan. We gaan nu ervaren in welke richting nieuwe stappen ons leiden.’ 

Boukje van Reijn, Coördinator Actieteams Platform CB’23: ‘Ik ben trots op wat we hebben bereikt met Platform CB’23! De actieteamleden hebben een enorme inspanning geleverd. Zij vormden een goede afspiegeling van de complete bouwsector met een mix van marktpartijen, overheden en kennisinstellingen zodat de leidraden vanuit alle invalshoeken bekeken konden worden.’

Vervolg Platform CB’23

De leidraden die er nu liggen, zullen sowieso in de praktijk geïmplementeerd en getoetst worden zodat daar van geleerd kan worden. Om activiteiten van Platform CB’23 verder vorm te geven is er naast de inspanning van gemotiveerde mensen die niet op waarde te schatten is, ook geld nodig. Inmiddels is er voldoende uitzicht op financiering om door te kunnen gaan. Deze zomer zullen de initiatiefnemers van Platform CB’23, Rijkswaterstaat, Rijkvastgoedbedrijf, NEN en De Bouwcampus, samen met de Regieraad activiteiten uitwerken. De intentie is om in oktober weer van start te gaan, zodat volgend jaar een nieuwe mijlpaal gevierd kan worden op weg naar een circulaire bouweconomie. 

De documenten van de drie actieteams zijn te downloaden via de website platformcb23.nl.

< Terug naar overzicht