Marktdag oostelijk Noord-Brabant, 7 november 2019

25 september 2019

Marktdag oostelijk Noord-Brabant, 7 november 2019 "Huis van Waalre" te Waalre


In coproductie met onder meer Bouwend Nederland, de KvK, de Metropoolregio Eindhoven, BIZOB en Fontys Hogeschool organiseert MKB INFRA op 7 november aanstaande een interessante Marktdag Aanbesteden in Waalre.

Belangrijke thema’s en uitdagingen in deze regio zijn bereikbaarheid, verduurzaming en klimaatverandering. Met een enorm aanbod aan innovatieve bedrijven in Brainport kunnen we deze uitdagingen met elkaar aangaan. In interactieve deelsessies zullen de manieren waarop de ambities in aanbestedingen kunnen worden verwerkt worden verkend en komen reeds bestaande goede voorbeelden, zoals het MKB-Convenant uitgebreid aan de orde.
Heeft u als ondernemer ambities om je innovatieve producten of diensten aan te bieden of bent u hier al volop mee bezig? Of lijken de aanbestedingsregels daarbij een sta in de weg? Kom dan 7 november en deel ervaringen. Slimmer en sneller dat moet toch kunnen?

De bijeenkomst zal worden ingeleid door MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof, waarna de actieagenda Beter Aanbesteden zal worden belicht. Diverse gemeentebestuurders uit de regio zullen aanwezig zijn om met u van gedachten te wisselen. Daarna wordt een keur van deelsessies aangeboden, zoals:

  • Circulair aanbesteden, van ambitie tot EMVI-belofte.
  • Lokaal inkopen, een must!
  • Precontractueel samenwerken, het kan echt en het werkt!
  • Klimaatwerk in uitvoering, hoe om te gaan met wateroverlast en hittestress?


Reserveer alvast 7 november! De bijeenkomst duurt van 14.30 tot 17.30 uur en zal worden afgesloten met een netwerkborrel.

< Terug naar overzicht