-->

Klimaatwerk in uitvoering

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Dit leidt in de stad tot wateroverlast met schade, de droogte leidt tot dalende grondwaterstanden en problemen met funderingen, droogte leidt ook tot schade aan stedelijk groen en hitte geeft gezondheidsproblemen. De noodzaak van klimaatbestendige inrichting is duidelijk. Nu nog op lokaal (gemeentelijk niveau) in de praktijkbrengen. 

Water infiltreren en bergen in wegen

Een van onze hoofdonderwerpen in 2021 is het infiltreren en bergen van water in en onder het wegoppervlak. Over infiltrerende verhardingen vond in 2020 uitgebreid onderzoek plaats, waarvan we dit jaar nog verder de vertaalslag maken naar de praktijk. Over de waterbergende weg wordt uitgebreid nieuw onderzoek gedaan in 2021, hierbij zijn hogescholen, gemeentes en aannemers betrokken. 

Voor het terugkijken van ons webinar over dit onderwerp, zie de nieuwspagina. 

Onderwerpen Klimaatwerk in uitvoering

Het programma Klimaatwerk in uitvoering loopt meerdere jaren. We hebben tot doel praktisch toepasbare richtlijnen en hulpmiddelen op te stellen over het regen- en hittebestendig inrichten voor de beheerders van openbare ruimte, water en groen op 4 thema's:

  1. Kosten en baten van klimaatbestendige inrichting woonstraten
  2. Infiltrerende stad: effectiviteit van infiltrerende verharding
  3. Hittebestendige stad
  4. Verkoelend water in de stad

Algemene opzet van het onderzoek Klimaatwerk in uitvoering

Zie hier voor een overzicht van alle publicaties.

Klimaatwerk in uitvoering op de televisie:

Gemeente Utrecht gaat aan de slag: 
De gemeente Utrecht wil de stad waterproof maken door meer groen aan te leggen langs de straten en tussen de woningen. Ook kijkt de gemeente naar de bestrating, want asfalt laat niet veel water door. In de wijk Zuilen aan het Vechtplantsoen is waterdoorlatende bestrating aangelegd. Zo op het eerste oog ziet het eruit als een gewone klinkerstraat. 

Een team van de hogeschool Amsterdam legt zandzakken neer op drie parkeerplekken aan het Vechtplantsoen. Elke parkeerplek is steeds op een andere manier bestraat. Eén heeft een speciale fundering, de ander heeft tussen de klinkers gewone voegen van zand en de derde heeft een vilten voeg. De studenten gaan nu kijken en meten op welke parkeerplek het water sneller wegstroomt.

We krijgen natte voeten als steden niet snel groener worden (RTV Utrecht):
 

Van het project  Emmakwartier Alkmaar is tijdens de uitvoering door RTL7 een video gemaakt wat een goed beeld geeft van de samenwerking.

Gemeenten moeten aan de slag, Klimaatwerk in uitvoering op TV Jeroen Kluck Een Vandaag.  

Het programma Klimaatwerk in uitvoering is een initiatief van:

en wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal regionale overheden en marktpartijnen. Het programma wordt, mede mogelijk gemaakt door TKI Deltatechnologie.