Kennisportaal

Telefoonnummer: 015 - 72 00 901 E-mailadres: info@buitenruimte.info

Klimaatwerk in uitvoering

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Dit leidt in de stad tot wateroverlast met schade, de droogte leidt tot dalende grondwaterstanden en problemen met funderingen, droogte leidt ook tot schade aan stedelijk groen en hitte geeft gezondheidsproblemen. De noodzaak van klimaatbestendige inrichting is duidelijk. Nu nog op lokaal (gemeentelijk niveau) in de praktijkbrengen. 

  • Onderzoek Klimaatwerk in uitvoering
  • Kosten en baten van klimaatbestendige inrichting woonstraten
  • Effectiviteit van infiltrerende verharding
  • Hittebestendige stad
  • Verkoelend water in de stad

Gemeenten moeten aan de slag, Klimaatwerk in uitvoering op TV  Jeroen Kluck  een vandaag op 8 juni jl

  

Klimaatwerk in uitvoering op TV

 

Het programma Klimaatwerk in uitvoering is een initiatief van:

en wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal regionale overheden en marktpartijnen. Het programma wordt ,mede mogelijkgemaakt door TKI Deltatechnologie.