Waterpasserende verhardingen, 12 november 2019

26 september 2019

Vorige week woensdag kwamen de partners van onderzoeksproject De Infiltrerende Stad weer bij elkaar op de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst maakte het consortium de balans op van het eerste jaar praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit, beheer en onderhoud en het op de markt brengen van infiltrerende verhardingen. Het consortium bestaat uit mkb-bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en waterschappen.

De komende tijd gaan de partners aan de slag om op de Waterstraat in Delft en in praktijkomgevingen onderzoek te doen naar het beheer & onderhoud van water passerende verhardingen. Hiermee beogen de mkb-bedrijven objectieve informatie te krijgen over de meest geschikte wijze van beheer en onderhoud van hun specifieke innovaties. Deze inzichten zullen vervolgens meegenomen worden in de ontwikkeling van een passende markstrategie om nog meer straten in Nederland te kunnen voorzien van deze innovatieve oplossingen om op die manier lokale regenwaterinfiltratie te stimuleren.

Nieuwsgierig? En/of heb je waardevolle inbreng?
Op 12 november organiseert het consortium weer een masterclass. Er zal met name aandacht zijn voor de beslisfactoren om wel of niet te kiezen voor innovatieve infiltrerende en waterpasserende verhardingen. Tijd, locatie en programma volgen. Save the date!

< Terug naar overzicht