Riolering en de klimaatverandering

4 september 2019

Ik vroeg mij af of er al ontwikkelingen op gebied van riolering te melden zijn vanuit onder andere CROW. Ze zijn heel druk en intensief bezig geweest met onder andere het onderwerp rioolrenovatie. Een complex onderwerp omdat je met zoveel onduidelijkheden te maken hebt. De Tervisielegging is sinds 3 september 2019 beschikbaar en de teksten zullen in de 2020 versie van RAW worden overgenomen. Je hebt in ieder geval als ontwerper nu al teksten van de laatste stand der techniek wat prima aansluit op de ervaringen van de klimaatverandering. Uiteraard als er nog commentaren zijn die ingrijpen op deze ter visie zal dit nog worden mee genomen. Verder wordt de NEN3399, een veelgebruikte norm met name voor de inspectie van riolering, per 1 januari 2020 vervangen en dat heeft nogal wat impact op de systematiek. Maar daarover kun je meer informatie vinden bij Rioned. Voor de uitgave van RAW2020 zit er helaas nog niets in de systematiek over infiltratieriolen, dit staat gepland om in 2020 te starten. Het is niet vergeten en dit maakt het mogelijk dat de nieuwste ontwikkelingen van dat moment dan mooi meegenomen kunnen worden.

Voor rioolinspectie zijn zij dus nog bezig met de aanpassing n.a.v. het vervallen van NEN 3399 en het gaan toepassen van NEN-EN 13508-2. Daarin werkt CROW samen met Rioned, wat best uniek is te noemen in die zin dat enkele leden van de werkgroep die Rioned in het leven heeft geroepen om een richtlijn te maken op basis van de NEN-EN 13508-2 ook voor CROW de meelezers zijn voor de aanpassing in RAW. De aanpassing in RAW gaat de richtlijn van Rioned ook zoveel mogelijk volgen, dan is er voor de sector een eenduidige regeling, zowel voor de RAW-bestekken als voor de andere contractvormen.

RAW ter visieleggingen

  • Actualisering Deelhoofdstuk 32.1 'Markeringen'
  • Actualisering Deelhoofdstuk 25.2 Rioolrenovatie

Lees meer

Robert-Jan van den Berg
4-9-2019

< Terug naar overzicht