Buitenruimte
Het laatste nieuws van Buiten Ruimte

In deze nieuwsbrief delen wij de laatste ontwikkelingen met u. Van nieuws over de startende onderzoeken, interessante innovaties tot nieuwe gezichten bij Building Changes.


In deze nieuwsbrief:

+ Start onderzoek Waterbergende weg
+ Ontwikkeling van gebiedsportaal Klimaatadaptatie
+ Nieuwe innovatie Van Dijk Maasland: aanrijdbeveiliging met de RoBlock
+ Nieuwe gezichten bij Building Changes - Sybren en Guus
+ Open Convenant Hoorn in zakenblad Westfriese Zaken
+ Praktijkrichtlijnen voor ‘De Infiltrerende Stad’
 Start onderzoek Waterbergende weg

Dit jaar gaan er interessante nieuwe projecten van start die zich richten op het bergen van water in wegen. We proberen met een groep van zowel kennisinstellingen, gemeentes als bedrijven concrete vooruitgang te boeken in het bufferen van water in wegen. Dat bufferen van water is hard nodig in stedelijke gebieden, om de riolen te ontlasten en wateroverlast te voorkomen bij grote regenval.

Waar zowel aannemers als opdrachtgevers nu bij gebaat zijn, is praktisch toepasbare kennis en mooie voorbeeldprojecten van de mogelijke toepassingen.

Lees meer

 Ontwikkeling van gebiedsportaal Klimaatadaptatie

Minister van Infrastructuur & Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, opende digitaal het Gebiedsportaal Klimaatadaptatie, waarmee MKB INFRA een digitale weergave van innovatieve producten en nieuwe processen op het terrein van klimaatadaptatie lanceert. MKB INFRA wil op deze manier kennis over klimaatadaptieve producten en werkwijzen op een laagdrempelige manier aan haar leden beschikbaar stellen. 

Het digitale Gebiedsportaal Klimaatadaptatie geeft innovatieve producten en nieuwe processen en de toepassing daarvan weer via een interactieve kaart van Nederland.

Lees meer en bekijk het gebiedsportaal >  

 Nieuwe innovatie Van Dijk Maasland: aanrijdbeveiliging met de RoBlock

Van Dijk Maasland heeft een nieuwe innovatie ontwikkeld: de RoBlock. De RoBlock is een draaibaar object, dat dient als beveiliging tegen aanrijding. De RoBlock draait weg wanneer de straat open moet zijn. Het object vervangt op deze manier de poller, de paal die uit het wegdek omhoog kan komen om een straat af te sluiten. Het gebruik van de betonnen bloembak resulteert in een groenere buitenruimte.

Lees meer over deze innovatie 

 Nieuwe gezichten bij Building Changes - Sybren en Guus

Twee nieuwe gezichten zijn de afgelopen tijd gestart voor Building Changes: Guus Pieters en Sybren Steensma.

Guus Pieters heeft uitgebreide ervaring in het samen met bedrijven en projectteams ontwikkelen van een veranderkundige aanpak die hen verder helpt in het licht van de uitdagingen waarvoor de sector staat. Hij gaat zich inzetten op de begeleiding van MKB infra bedrijven, gemeenten en projectteams

Sybren Steensma zal zich gaan inzetten voor projecten op gebied van klimaat, duurzaamheid en circulariteit. Sybren heeft een brede achtergrond op innovatieprojecten bij zowel overheden als bedrijfsleven, nationaal en internationaal.

Via Building Changes zullen zij zich ook bezighouden met de activiteiten van Buiten Ruimte.

Bekijk het hier 

 Open Convenant Hoorn in zakenblad Westfriese Zaken

In de decembereditie publiceerde zakenblad Westfriese Zaken het artikel ´Samen innoveren voor maatschappelijke meerwaarde´, waarin het Open Convenant in Gemeente Hoorn werd besproken.

''Het idee achter het convenant is helder. We willen niet in traditionele contractvormen blijven hangen. Om resultaten voor energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en participatie te behalen moeten we innoveren en out of the box denken. Daar willen we ons samen met de convenantpartners voor gaan inzetten.'' In het artikel vertellen verschillende convenantpartners meer over deze samenwerking. 

Lees het hele artikel hier >

 Praktijkrichtlijnen voor ‘De Infiltrerende Stad’

Het onderzoeksconsortium van ‘De Infiltrerende Stad’ werkt aan een praktische vertaling van de onderzoeksresultaten voor de praktijk.

Het project Infiltrerende Stad brengt de werking van waterdoorlatende bestrating en van traditionele bestrating in kaart en vergelijkt ze met elkaar. Daarnaast onderzoekt de projectgroep wat voor onderhoud de nieuwe verhardingen nodig hebben, en ontwikkelen ze richtlijnen voor aanleg en onderhoud. Tijdens het webinar op 17 september presenteerde het consortium de onderzoeksresultaten van het project De Infiltrerende Stad.

Binnenkort vertellen wij meer over de praktijkrichtlijnen.

Lees meer en bekijk het webinar ‘De Infiltrerende Stad’ >

 

 Buiten Ruimte

Samen maken we de Buiten Ruimte

Goed ontworpen, aangelegde en beheerde buitenruimte heeft een grote meerwaarde voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het stedelijk gebied. 
We ontvangen regelmatig verzoeken van organisaties die graag willen verkennen op welke wijze zij bij Buiten Ruimte of de zogenoemde Open Convenanten kunnen aansluiten.

Neem contact met ons op wanneer u belangstelling heeft.

Lees meer over: 
Samenwerken aan vertrouwen-Klimaatwerk in uitvoering-Circulariteit en duurzaamheid-Multifunctionele daken

Colofon

Binnen Buiten Ruimte onderzoeken bedrijven, gemeenten, hun branche organisaties en kennisinstellingen samen succesvolle routes om de buitenruimte duurzaam en klimaatbestendig en economisch rendabel in te richten en te onderhouden.

Buiten Ruimte is een initiatief van: MKB Infra, Hogeschool van Amsterdam en Building Changes en wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal regionale overheden en marktpartijen. Het programma wordt, mede mogelijk gemaakt door TKI Deltatechnologie.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat:

  • U partner bent bij Buiten Ruimte en/of Klimaatbestendige Stad of Infiltrerende stad en/of actief deelneemt in een van de regionale kenniskringen of regionale netwerken BIM.
  • U heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Klimaatwerk in uitvoering, Samenwerken uit vertrouwen en/of DuurzaamGWW.
  • U aanwezig bent geweest bij een van de Infralokalen of workshops (mede) georganiseerd door Buiten Ruimte.
  • Wij u anderszins op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de kennis en informatie in het kader van Buiten Ruimte.

    Lees meer over ons privacy beleid 

Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft +31 15 - 72 00 901 info@buitenruimte.info