Start onderzoek Waterbergende weg

26 maart 2021

Hoe voorkomen we wateroverlast bij grote regenval?

Dit jaar gaan er interessante nieuwe projecten van start die zich richten op het bergen van water in wegen.

We proberen met een groep van zowel kennisinstellingen, gemeentes als bedrijven concrete vooruitgang te boeken in het bufferen van water in wegen. Dat bufferen van water is hard nodig in stedelijke gebieden, om de riolen te ontlasten en wateroverlast te voorkomen bij grote regenval. De beschikbare ruimte voor specifieke voorzieningen in de ondergrond is echter beperkt. Het is nogal druk in de bodem in onze steden door de vele leidingen en kabels. En wat zijn de lange termijn effecten van waterberging op bijvoorbeeld stabiliteit van het wegdek? Gemeenten willen graag klimaatbestendiger worden, maar aarzelen ook nog.

Waar zowel aannemers als opdrachtgevers nu bij gebaat zijn, is praktisch toepasbare kennis en mooie voorbeeldprojecten van de mogelijke toepassingen. Als Building Changes spannen we ons voortdurend in om een sterk netwerk vanuit de praktijk te verbinden aan deze nieuwe onderzoeksresultaten van onder meer Hogeschool van Amsterdam, Hanze Hogeschool Groningen en Deltares.

Meer weten? Neem contact op met ons op!

 

< Terug naar overzicht