Onderzoeksresultaten De Infiltrerende Stad (terugkijken webinar 17-9)

8 december 2020

Infiltrerende Stad
Volgens het KNMI moeten we in Nederland in de toekomst rekening houden met hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Tegelijkertijd is een steeds groter gedeelte van steden verhard, en is wateroverlast een groeiend probleem in de stedelijke omgeving. Door gebruik van ‘infiltrerende’ (waterdoorlatende) bestrating kan wateroverlast effectief bestreden worden. Het project Infiltrerende Stad brengt de werking van waterdoorlatende bestrating en van traditionele bestrating in kaart en vergelijkt ze met elkaar. Daarnaast onderzoekt de projectgroep wat voor onderhoud de nieuwe verhardingen nodig hebben, en ontwikkelen ze richtlijnen voor aanleg en onderhoud.

Terugkijken webinar 17 september 2020
Tijdens het webinar van 17 september presenteerde het consortium de onderzoeksresultaten van het project De Infiltrerende Stad. Anne Leskens geeft een overzicht van mogelijke manieren om infiltrerende verhardingen aan te leggen en te onderhouden. Floris Boogaard laat zien welke innovatie oplossingen de proeven op de testlocatie Waterstraat in Delft hebben opgeleverd. Ted Veldkamp vertaalt de kennis en inzichten uit het project naar een passende marktstrategie. Het doel van die strategie is om nóg meer infiltrerende verhardingen aan te leggen in Nederland en zo lokale regenwaterinfiltratie te stimuleren.

Bekijk de webinar hier:

Onderzoeksresultaten
Bekijk hier de rapporten van het onderzoek:

Samenwerking
De Infiltrerende Stad is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam (penvoerder), Hanzehogeschool Groningen, Aquaflow BV, Bufferblock BV, Building Changes, Drainvast, Germieco, Water Innovation Consulting (Hemels water), Markus BV, Ecologisch waterbeheer (Aqua Aurora), Van Gelder Aannemingsbedrijf, Gemeente Bergen, Gemeente Groningen, Gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Op de projectpagina De Infiltrerende Stad vind je meer informatie over het project en het webinar.

< Terug naar overzicht