Buitenruimte
Nieuwsbrief nr 2

Als relatie van het team Buiten Ruimte ontvangt u hierbij de eerste nieuwsbrief van 2020. Een jaar waarin veel publieke opdrachtgevers naast klimaatadaptatie aan de slag gaan met Circulair aanbesteden een van de thema’s van het programma Buiten Ruimte.

Het team Buiten Ruimte:

Hogeschool van Amsterdam, MKB-Infra en Building Changes i.s.m. TKI Deltatechnologie.


In deze nieuwsbrief:

+ Waterschappen 100% Circulair in 2050
+ Terugblik digitaal beheren en bouwen 21 november
+ Hittestress in kaart
+ Bijeenkomst CoP waterinfiltrerende verharding, 11 december
+ Werken in Bouwteam? Wees alert op onderliggend contract!
+ Overzicht van stimuleringsinstrumenten Klimaatadaptatie
+ Agenda: Infra Relatiedagen Hardenberg 4 – 6 februari 2020
 Waterschappen 100% Circulair in 2050

Het kabinet heeft de ambitie om de komende decennia een circulaire economie te realiseren. In 2030 moet daarvoor het gebruik van primaire abiotische grondstoffen met 50 procent zijn teruggedrongen. In 2050 moet de economie volledig circulair zijn.
Verschillende publieke opdrachtgevers gemeenten en waterschappen hebben uitgesproken zich in te spannen deze doelstellingen te halen door te beginnen met circulair te gaan uitvragen en te gaan aanbesteden. Lees meer

 Terugblik digitaal beheren en bouwen 21 november

In deze bijeenkomst van  het regionale netwerk Regioingenieurs ZH en Rondom GWW stond de wet kwaliteitsborging centraal. Het doel was inzicht te krijgen wat betekent dit in de praktijk! Hoe maak je kwaliteit aantoonbaar en ondersteunt digitaliseren (BIM) juist hierin?  Lees verder

 Hittestress in kaart

Veel gemeenten zitten met de vraag: Hoe om te gaan met het thema hitte? Er zijn veel hittekaarten in omloop waardoor verwarring kan ontstaan. Hoe weet je of de kaart die je voor je hebt je van de juiste informatie voorziet? Lees meer

 Bijeenkomst CoP waterinfiltrerende verharding, 11 december

Tijdens het symposium vertelden Kees Koudstaal (gemeente Rotterdam) en Arjan Min (Aannemersbedrijf Min) over lopende onderzoeken en de ervaringen die zij hebben opgedaan. Tom Schoenmaker (Hogeschool van Amsterdam) presenteerde resultaten van het praktijkonderzoek naar waterpasserende bestrating. In de workshops zijn 18 onderzoeksvragen geformuleerd voor 2020. Lees verder inclusief de presentaties.

 Werken in Bouwteam? Wees alert op onderliggend contract!

Werken in bouwteam komt steeds meer in zwang. Het bouwmodel ontstaan in de woningbouw wordt ook in de Infra steeds vaker ingezet. Het dit jaar gepubliceerde model bouwteamcontract bevat aanzienlijk tekortkomingen voor de infrasector.

 Overzicht van stimuleringsinstrumenten Klimaatadaptatie

Verschillende partijen werken aan overzichten van beleidsinstrumenten,  vanuit het perspectief van klimaatadaptatie. Deze lijst is nog ‘groen’ en niet volledig. Het overzicht behoeft zeker verdere uitwerking maar laat vooral een veelheid aan mogelijke stimuleringsmaatregelen zien. Lees verder

 Overzicht elektrische en hybride mobiele machines beschikbaar

Elektrisch vervoer maar ook het gebruik van elektrisch materieel voor de uitvoering worden steeds vaker voorgeschreven. Een eerste overzicht van elektrische en hybride mobiele machines beschikbaar. Lees verder

Zie ook verslag demodag combinatie Markus-Veekens en gemeente Amsterdam

 

 Agenda: Infra Relatiedagen Hardenberg 4 – 6 februari 2020

Infra Relatiedagen Hardenberg: Het netwerkplatform dat grond-, weg- en waterbouw professionals samenbrengt

Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft +31 15 - 72 00 901 info@buitenruimte.info