Overzicht van stimuleringsinstrumenten Klimaatadaptatie

17 oktober 2019

Verschillende partijen werken aan overzichten van beleidsinstrumenten,  vanuit het perspectief van klimaatadaptatie. Deze lijst is nog ‘groen’ en niet volledig. Het overzicht behoeft zeker verdere uitwerking maar laat vooral een veelheid aan mogelijke stimuleringsmaatregelen zien.

Overzichten van beleidsmaatregelen:

Vele gereedschappen voor groene daken in gemeenten,
in vakblad Roofs, gericht op groene daken

Roadmap Klimaatrobuuste Gebiedsontwikkeling 2.0,
van CityDeal Klimaatadaptatie met factsheets over publiek-private instrumenten door onder andere NextGreen

Advies aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen,
door Ambient en Colibri in opdracht van BZK

Klimaatadaptatie in de omgevingswet,
door Ambient in opdracht van CityDeal Klimaatadaptatie

Woningcorporaties en klimaatadaptatie,
door Anneke van Veen

Modellen voor juridische instrumenten klimaatadaptatie,
door Stichting RIONED

< Terug naar overzicht