Volgende fase in emissieloos bouwen

20 december 2019

Tijdens een door gemeente Amsterdam en aannemerscombinatie Markus-Vreekens georganiseerde demodag op een nieuwbouwproject in IJburg lieten diverse bedrijven en leveranciers van elektrisch aangedreven bouwmaterieel er hun emissieloos werkende machines zien. Mede dankzij de grote opkomst was de Demodag Slim & Schoon! een geslaagde middag, waar kansen en uitdagingen zijn benoemd om de samenwerking binnen de Amsterdamse SOK Verhardingen te versterken en op die manier steeds slimmer en schoner te werk te gaan.

Hieronder een paar punten die naar voren kwamen bij de discussietafels:

 1. Slim & Schoon - Waterstof en elektrisch
 • We hoeven niet te kiezen tussen waterstof en elektrisch, maar bekijken welk technologie het beste bij welk segment past.
 • Door samen een grote vraag naar elektrisch materieel te creëren, zorgen we voor een prijsdaling.
 • De overheid kan de stap naar elektrisch beter faciliteren met o.a. meer oplaadpunten en het stellen van de juiste vraag. Tegelijkertijd kan de markt zelf ook stappen nemen en het voortouw nemen in de stap naar elektrisch/waterstof.
 • Een goede samenwerking tussen overheid en marktpartijen zal de stap naar schoon werken versnellen.
 1. De  ‘Control Tower’
 • De SOK biedt een kans om slimme bouwlogistiek overkoepelend op te pakken
 • Het onderzoek van TNO naar het gebruik van de Control Tower biedt daarnaast een mooie kans om te onderzoeken
 • Uitdagingen die worden genoemd zijn:
  • We moeten door de cultuurshock heen en weg van traditioneel denken en handelen
  • Het ad hoc karakter van het werk. In de grond werken levert vaak onvoorspelbaarheid op.
 1. Hub IJburg & Vervoer over water
 • De SOK biedt kansen voor gezamenlijk vervoer over water. Dit vergroot de kansen en versterkt de voordelen.
 • Voordelen van vervoer over water in combinatie met een hub die werden genoemd:
  • Minder transportbewegingen en minder afval
  • Grotere voorspelbaarheid
  • Minder overlast voor de omgeving
 • Voorwaarden en uitdagingen voor succes zijn:
  • Er is een gedragsverandering nodig
  • Er moet voldoende ruimte op het water en op de wal zijn

Wordt het elektriciteit, waterstof, (LNG)gas of een combinatie hiervan en in hoeverre moeten we daadwerkelijk afzien van de door veel (lagere) overheden inmiddels zeer gehate diesel? Bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen staat die vraag steeds vaker centraal. Dat er snel veranderingen aankomen staat buiten kijf, maar welke kant we precies opgaan is in deze overgangsfase lastig te voorspellen. Toch zijn er wel enige richtlijnen te geven voor de volgende fase van emissieloos bouwen. Lees verder in GWW Totaal

< Terug naar overzicht