Overzicht elektrische en hybride mobiele machines beschikbaar

4 november 2019

Elektrisch vervoer maar ook het gebruik van elektrisch materieel voor de uitvoering worden steeds vaker voorgeschreven. Het Klimaatakkoord zegt hierover: ‘Mobiliteit in 2050 is emissieloos en van hoge kwaliteit. Nog niet alle toepassingen zijn oplossingen zijn voorhanden. Maar het moet wel schoner, slimmer en dus anders. Hierover zijn tientallen afspraken gemaakt tussen betrokken partijen en de overheid. Die zorgen dat er voor 2030 structurele veranderingen in gang worden gezet. Elektrisch rijden is daarbij belangrijk.’ Ook op het gebied van materieel zien we steeds meer elektrische oplossingen, zoals elektrische of hybride grondverzetmachines. In de nieuwsbrief van GWWTotaal volop aandacht voor elektrische oplossingen.

Natuur & Milieu heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de branchevereniging BMWT een inventarisatie gedaan onder leveranciers van machines voor grondverzet.

Download hier het overzicht.

< Terug naar overzicht