Terugblik Digitaal Beheren en Bouwen 21 november 2019

6 januari 2020

Op donderdag 21 november was het regionale netwerk van de Regioingenieur ZH en RondomGWW te gast in het voormalige bankgebouw ‘Meetinghouse’ in Dordrecht. De opkomst (circa 35 personen) was wederom divers, een goede verdeling tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers en ook in management en praktijkdeskundigen.

De wet Kwaliteitsborging
In het eerste gedeelte van deze bijeenkomst stond de wet kwaliteitsborging centraal. Het doel was inzicht te krijgen wat betekent dit voor de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer in de praktijk! Hoe is dit geregeld en/of met welke eerste stappen is dit gedaan? Hoe maak je kwaliteit aantoonbaar en ondersteunt digitaliseren (BIM) juist hierin?

Het programma voor de pauze bestond uit vier presentaties.

De presentaties gaven een breed overzicht van  de wet kwaliteitsborging. Esther van Kooten Niekerk lichte toe wat de wet gaat betekenen voor de sector, voor zowel de bouw als voor de GWW.
Erik van Ooyen liet zien hoe de beheerafdeling van de provincie Zuid-Holland momenteel de organisatie inricht om klaar te zijn voor deze verandering.
BAM Infra liet zien hoe zij nu met BIM de kwaliteit van hun werk/producten aantoonbaar maken en verbeteren.
De Gemeente Rotterdam / Gebiedsmanagers lieten zien wat zij nu al doen in intensieve samenwerking met de aannemer bij de toepassing van BIM in enkele  rioolvervangingsprojecten.
 
De volgende stap in digitaal beheren en bouwen
Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van het BIM-stappenplan 2020-2022  van het netwerk RegioIngenieur en de stichting RondomGWW. De bijeenkomst in Dordrecht was alweer de vierde bijeenkomst in de reeks.
Om het vervolg van de initiatieven uit het platform nog beter aan te laten sluiten op de behoefte van het management en de praktijkdeskundigen, werd er een enquête ingevuld. Hierna werd er plenair gediscussieerd over waar de behoefte aanwezig is. Hier kwam de diversiteit van het publiek duidelijk naar voren.

Waar sommige opdrachtgevers al aardig wat stappen hebben kunnen maken op het gebied van digitaal beheren en bouwen, zijn andere opdrachtgevers nog vooral geïnteresseerd in hoe ze op strategisch niveau zouden kunnen inzetten op de digitalisering van het beheren en bouwen.

Bij de opdrachtnemers is eenzelfde diversiteit te vinden. Een deel van de opdrachtnemers heeft al ervaring met BIM en is op zoek naar hoe het gesprek aan te gaan met de opdrachtgever. Een ander deel van de opdrachtnemers is zich nog aan het oriënteren op het gebied van BIM in projecten.

Uit de tijdens de bijeenkomst ingevulde enquêtes kwam de volgende top 3 aan wensen:

  1. Quickscan voor een prioriteitenplan
  2. Ontwikkelplan voor ambassadeurs
  3. BIM-portal / voorlichting / roadshow kritische groep in de organisatie

Voor de totale uitslag, klik op de link

< Terug naar overzicht