50% Circulair in 2030 en 100 % Circulair in 2050

7 januari 2020

Het kabinet heeft de ambitie om de komende decennia een circulaire economie te realiseren. In 2030 moet daarvoor het gebruik van primaire abiotische grondstoffen met 50 procent zijn teruggedrongen. In 2050 moet de economie volledig circulair zijn (IenM & EZ 2016). Primaire abiotische grondstoffen zijn mineralen (bijvoorbeeld grind, zout en fosfaat), metalen (zoals ijzererts en bauxiet) en fossiele grondstoffen (zoals aardgas en olie) die in de natuur voorkomen.

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt het PBL, samen met TNO en CBS, in een policy brief met opties om de tussendoelstelling voor 2030 ‘te concretiseren en te operationaliseren’. Zie het rapport van het PBL.

Verschillende publieke opdrachtgevers gemeenten en waterschappen hebben uitgesproken zich in te spannen deze doelstellingen te halen door te beginnen met circulair te gaan uitvragen en te gaan aanbesteden. Zie bijvoorbeeld de brochure van de waterschappen WATERSCHAPPEN 100% CIRCULAIR IN 2050

In het plaform CB”23 werkt verder aan de invulling van de verschillende leidraden zie ook CB23 

< Terug naar overzicht