Onderzoeken Klimaatwerk in uitvoering

Hoe kunnen gemeenten aan de slag met de kennis over klimaatverandering? 

De ruimtelijke inrichting van steden en bouwwijzen houden vaak geen rekening met extreem weer, en de daarbij komende overlast, schade en hoge kosten. Er is veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering voor steden. Ook is er steeds meer bekend over klimaatbestendig bouwen. Vanaf 2020 moet klimaatbestendig inrichten onderdeel zijn van beleid en handelen van overheden, zoals de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie van het Deltaprogramma weergeeft.

Maar hoe brengen we de kennis in de praktijk? Hoe komt het van wetenschap naar concrete uitvoeringsplannen? Van professionals bij gemeenten wordt verwacht dat ze voorgenoemde ambitie, ideeën en inzichten uit kennis omzetten in plannen voor de stad. Ook spaart het later geld uit als klimaatadaptatie nu bij beleidsplannen en inrichting van de stad wordt meegenomen.

Om gemeenten en de markt te helpen meer inzicht geven in een aantal praktische vraagstukken is het programma Klimaat werk in uitvoering opgezet, een samenwerkingsverband tussen kennis instellingen en marktpartijen met betrokkenheid van lokale overheden.

Onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam werkt het consortium samen met de Hanze Hogeschool Groningen en de Hogeschool van Rotterdam aan het vergroten van kennis over regen- en hittebestendig inrichten van het stedelijk gebied. Het team gaat bij lokale situaties een klimaatbestendige en een niet-klimaatbestendige inrichting vergelijken. Het onderzoek moet resulteren in betere informatie over lokale inrichtingsmogelijkheden, welk effect deze hebben op regen- en hittebestendigheid, en de kosten en baten daarvan.

Het programma heeft tot doel praktisch toepasbare richtlijnen en hulpmiddelen op te stellen over het regen- en hittebestendig inrichten voor de beheerders van openbare ruimte, water en groen. 

In 2021 richt het onderzoek zich op vier thema's: 

 1. Waterbergende wegen
 2. Groenblauwe daken 
 3. Richtlijnen tegen hittebestendigheid 
 4. Klimaatbestendig groen

De resultaten van het onderzoek Klimaatwerk in uitvoering worden beschikbaar gesteld via deze website en zijn daarmee vrij toegankelijk voor de gehele sector. In nauwe samenwerking met MKB-Infra en Bouwend Nederland wordt de sector onder meer via Infralokalen geïnformeerd over de resultaten. 
Via de betrokken hogescholen worden ook de toekomstige professionals geïnformeerd. De onderzoeksresultaten van de Hogeschool van Amsterdam zijn ook via de website van de Hogeschool van Amsterdam beschikbaar Klimaatbestendige stad Hogeschool van Amsterdam. Onderzoeken van de Hanzehogeschool Groningen zijn oa hier te vinden https://research.hanze.nl/nl/persons/floris-boogaard/publications/. 

 

2022

 

2021

2020

2019

2018


Publicaties 2015, 2016 en 2017 programma Klimaatbestendige stad en Duurzaam GWW
Building Changes houd contact met de markt ook na het publiceren. De resultaten van het onderzoek werden tot en met 2018 beschikbaar gesteld via de website van SBRCURnet www.sbrcurnet.nl daarna via www.BuitenRuimte.info en zijn daarmee toegankelijk voor de gehele sector. In nauwe samenwerking met MKB-Infra en Bouwend Nederland wordt de sector geïnformeerd over de resultaten. 
Via de betrokken hogescholen worden ook de toekomstige professionals geïnformeerd de onderzoeksresultaten zijn ook via de website van de Hogeschool van Amsterdam beschikbaar Klimaatbestendige stad Hogeschool van Amsterdam.

Websites
www.buitenruimte.info
www.multifunctioneledaken.nl
www.hva.nl/praktisch/algemeen/etalage/de-stad/de-stad.html 

2017

2016

 • SBRCURnet: Duurzame begroeide daken: Via groen naar geel, blauw en rood, 2016.
 • SBRCURnet: De groene ingenieur: Een handleiding om bestaande constructies te berekenen voor het ontwerpen van groene daken, 2016.
 • Selection support framework fostering resilience based on neighbourhood typologies, Kleerekoper, L., Kluck, J. & Dobbelsteen, van den, A. 2016 Research output: Other research output › Paper
 • The integration of storm water flooding and thermal stress potential in Tainan (Taiwan) and Groningen (Netherlands). Boogaard, F., Chen, Y-C., Kluck, J., Yang, S-R., Lin, T-P. & van der Meulen, L. 2016 Research output: Other research output › Paper
 • Voor hetzelfde geld klimaatbestendig: Voorbeelden klimaatbestendige inrichting voor veelvoorkomende karakteristieke straten Kluck, J., Bakker, W. J., Kleerekoper, L., Rouvoet, M., Wentink, R., Klok, E. J. & Loeve, R. 2016 Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Techniek. 46 p. Research output: Professional › Book
 • Voor hetzelfde geld klimaatbestendig: Voorbeelden klimaatbestendige inrichting. Achtergronden Kluck, J., Bakker, W. J., Kleerekoper, L., Rouvoet, M., Wentink, R., Klok, E. J. & Loeve, R. 2016 Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Techniek. 48 p.
 • Research output: Professional › Book Mensen leven langer in een goed microklimaat Pijpers, J. R. . R., van Esch & Kluck, J. 16 Apr 2016 In : RESPONS. Research output: Professional › Article
 • Voor hetzelfde geld klimaatbestendig, Voorbeelden klimaatbestendige inrichting voor veelvoorkomende karakteristieke straten. Voorbeeldenboek Kluck, J. 16 May 2016 HVA Publicaties. Research output: Professional › Book
 • Floodfighting in Almere: onderzoeksresultaten hydraulisch functioneren wadi’s en doorlatende verharding. Boogaard, F., Feringa, K., Hof, A. & Kluck, J. 31 May 2016 In : H2O-online. 6 p. Research output: Professional › Article
 • Voor hetzelfde geld klimaatbestendig: herinrichting van de openbare ruimte: voorbeelden van klimaatbestendige inrichting voor veelvoorkomende karakteristieke straten.  Kluck, J. & Loeve, R. 8 Jul 2016 In : Stad + Groen. 2016, 4, p. 56-57,59 Research output: Professional › Article
 • Reasons to adapt to urban heat (in the Netherlands) Klok, E. J. & Kluck, J. 11 Nov 2016 In : Urban Climate. Research output: Scientific - peer-review › Article

2015

 • SBRCURnet: Halftime: Handreiking voor de praktijk, 2015.
 • SBRCURnet: Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw: project Venuslaan gemeente Molenwaard, 2015.
 • SBRCURnet: Waar koop ik een duurzaam multifunctioneel dak? Handreiking voor dakeigenaren, 2015.
 • Advies ontwerp olifantenverblijfplaats Artis. Termes, A. P. P. & Kluck, J. 2015 Unknown Publisher. Research output: Professional › Book
 • De klimaatbestendige weg, voor RWS i.s.m. Tauw. Termes, A. P. P. & Kluck, J. 2015 Unknown Publisher. Research output: Professional › Book
 • Removal efficiency of storm water treatment techniques:standardized fulll scale laboraty test Boogaart, F. C., van der Ven, F., Langeveld, F. C., Kluck, J. & van der Giesen, N. 2015 In : Urban Water Journal. Research output: Professional › Article
 • Storm water flooding Amsterdam, from a quick Scan analyses to an action plan Kluck, J., Boogaart, F. C., Goedbloed, D. & Claassen, M. 2015 8 p. Research output: Other research output › Paper
 • Hogeschool van Amsterdam start onderzoek om steden klimaatbestendiger te maken. Kluck, J.1 Mar 2015In : Waterforum online. Research output: Professional › Article
 • Tegen de ZondvloedvKluck, J. 18 Mar 2015 In : Wetenschapskatern Folia Magazine. 24, p. 34-37 Research output: Professional › Article
 • Studie klimaatverandering en stad Kluck, J.26 Mar 2015 Research output: Professional › Web publication/site.

2014

Voor downloads van de publicaties van de Hogeschool van Amsterdam zie publicaties Klimaatbestendige stad Hogeschool van Amsterdam.