Kennispaper: Haal eenvoudig het beste uit de Duurzame Bouw

Bij een bouw- of civieltechnische opdracht kiest de opdrachtgever nog regelmatig en bijna vanzelfsprekend gedurende het proces voor een traditionele aanpak. Deze is met name gericht op de realisatie, waarbij het project op basis van een interne opdracht en vanuit een technische blik door de eigen organisatie wordt ingekaderd en waarbij bestek en tekeningen gedetail­leerd worden uitgewerkt. Vervolgens wordt dan een marktpartij voor de uitvoering geselecteerd. De traditionele werkwijze beperkt de ruimte om (duurzaamheids)kansen te benutten: werken met Duurzaam GWW biedt hiervoor de oplossing.

In deze handleiding wordt gestart vanuit de centrale vraag: Hoe kunt u als opdrachtgever bij uw inrichting van de projectaanpak en het moment van uw keuze voor een bouworganisatie- en contractvorm om een externe partij te betrekken - met een tijdige en verant­woorde inzet van interne en externe kennis en kunde - maximaal de duurzaamheidsambities van uzelf en die van de betrokken interne en externe belanghebbenden realiseren en zorgen voor het juiste resultaat met het meeste rendement op zowel korte als lange termijn?

Downloaden
< Terug naar overzicht