Kennispaper: De groene ingenieur

Rebecca Leising, Jik Mosch, Jelle Sturkenboom i.s.m. Joris Voeten SBRCURnet 2016.

Deze handleiding geeft de groene ontwerper een set tools en bruikbaar inzicht in de wereld van de constructieleer, waarmee ze aan de slag kunnen met het werk waarvoor ze worden benaderd; het ontwerpen van begroeide daken. De geboden tools genereren inzicht in welke belasting waar op het dak mogelijk is, waardoor het ontwerpen van meer variatie van natuur op begroeide daken mogelijk wordt.

Groene ingenieurs en ontwerpers kunnen met deze paper een inschatting maken van mogelijk toepasbare begroeide daken. Door op een vrij eenvoudige manier de bestaande constructie te observeren kan daarna een eerste berekening gemaakt worden. Zij zullen ook beter kunnen overleggen met een constructeur door de opgedane kennis van begrippen. Architecten en studenten kunnen deze handleiding gebruiken als ze meer van het onderwerp willen weten of om zelf een eerste inschatting te maken van wat mogelijk is met begroeide daken op een bestaande constructie.

Begroeide daken kunnen zowel gerealiseerd worden bij aanbouw van nieuwe gebouwen als ook op bestaande bebouwing. Beide toepassingen vragen om een ander type benadering ten opzichte van het ontwerp van het beoogde groene dak. In deze paper worden begroeide daken behandeld die toegepast worden op bestaande platte dakconstructies, waarbij op basis van de bestaande constructie gerekend kan worden. Tijdens het eerste deel van deze handleiding zal een beknopte uitleg worden gegeven van de manier waarop de constructie wereld werkt en waarmee rekening gehouden wordt. Hier zal met name worden beschreven waaraan een constructie getoetst wordt, welke veiligheidseisen hierin worden meegenomen en waar deze vandaan komen. Daarnaast worden termen die een constructeur gebruikt beschreven om te kunnen begrijpen waar over gesproken wordt.

Downloaden
< Terug naar overzicht