Kennispaper: Duurzame begroeide daken

dr.drs.ir. Christoph Maria Ravesloot SBRCURnet 2016

Het dak kent vaak maar één functie: het gebouw beschermen tegen kou, wind en regen. Als bouwsteen naar een duurzame stedenontwikkeling worden steeds vaker groene daken gerealiseerd. In het kader van groene energie en duurzaamheid wordt het dak steeds vaker benut voor ecundaire functies die bewoners, gebouwbeheerders, steden en de maatschappij alleen maar voordelen bieden. In deze paper leest u alles over de verschillende rollen van duurzame begroeide daken. Hierbij wordt vooral ingegaan op de thermische eigenschappen, constructieve eigenschappen, intensieve daken en extensieve daken. Download deze gratis paper voor een uitgebreide introductie in het concept van Duurzame groene daken.

De potentie van het braakliggend daklandschap in de urbane omgeving is enorm. In de steden liggen grote oppervlakten platte daken te wachten om functioneel te worden ingezet.

Het inrichten en toegankelijk maken van het daklandschap biedt allerlei kansen voor het gebruik. Zo kunnen bewoners hier een eigen tuin krijgen en kan de ruimte worden benut om te recreëren, zitten, spelen of sporten. Groen op daken en tegen gevels is aantrekkelijk voor vogels en insecten. Het groen verbetert de lucht kwaliteit door het invangen van fijnstof en het omzetten van CO2. De bodem en beplanting houden tijdelijk regenwater vast, wat verkoelend werkt op de aanliggende en direct onderliggende woningen en kantoren. Bovendien draagt deze waterbuffer bij aan vermindering van de opwarming in steden en vermindert het de noodzakelijke afvoercapaciteit voor regenwater. Het toepassen en goed onderhouden van een leeflaag en beplanting zorgt dat een project op en aantrekkelijke manier veroudert. Dat draagt bij aan de belevingskwaliteit.

Download gratis deze kennispaper die gebaseerd is op een tweejarig onderzoek naar begroeide daken in Nederland.

Downloaden
< Terug naar overzicht