Kennispaper: Halftime - Handreiking voor de praktijk

Jelle van Atten, Leo van Nieuwenhuizen SBRCURnet 2015

Halftime is een stimulans voor het doorbreken van gewoonten bij de aanpak van routinematige projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Natuurlijk niet van alle gewoonten, maar wel die gewoonten, die bijdragen aan verspilling, of gewoonten die voorkomen dat we het beter kunnen doen. Deze handreiking is het resultaat van het toepassen van het Halftime-concept. In de handreiking worden de ervaringen aangereikt opgedaan in een beperkt aantal projecten. Ervaringen die de lezer en de gebruiker van deze handleiding uitnodigen ze vanuit de praktijk, bij het gebruik van Halftime, te verbeteren en aan te vullen.

Halftime is een werkwijze waarbij: 

  • projecten in de buitenruimte (infrastructuur) in de voorbereiding en uitvoering in aanmerkelijk kortere tijd worden afgerond; 
  • verspilling inzet van mens en materiaal wordt verminderd; 
  • hinder bij de uitvoering van projecten voor burgers en bedrijven wordt beperkt of voorkomen; 
  • er randvoorwaarden zijn om een project zo duurzaam mogelijk te kunnen uitvoeren. 

Halftime is echter meer. Het gebruik van de werkwijze volgens Halftime leidt tot een heel andere aanpak bij de uitvoering van projecten. Dit geldt zowel voor de planfase, de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase. 

De werkwijze doorbreekt de traditionele aanpak, leidt tot een meer efficiënte samenwerking in de bouwketen en stimuleert om nieuwe innovatieve (technische) oplossingsmethoden te ontwikkelen. Oplossingsmethoden ter verkorting van de doorlooptijd, die zorgen voor vermindering van overlast en die leiden tot een duurzamer object. Kortom toepassing van Halftime leidt tot een wezenlijke en fundamentele verandering bij de projectaanpak in de bouw. 

In deze handreiking wordt de werkwijze op basis van Halftime verder uitgelegd en verdiept, wordt een aanpak beschreven voor de keuze en uitvoering van projecten en wordt aangegeven hoe het Halftime-principe kan worden geïmplementeerd in de organisaties. Elk project is uniek, waardoor de omstandigheden waaronder een project uitgevoerd kan en gaat worden verschillend zijn. Daarom vormt deze handreiking geen receptenboek maar bevat het aandachtspunten en tips waarvan in de praktijk gebruik kan worden gemaakt. Deze handreiking richt op de voorbereidings- en uitvoeringsfase van een project.

Downloaden
< Terug naar overzicht