Multifunctionele daken

Daken bieden allerlei kansen voor gebruik. Bovendien kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan het leefklimaat in de stad. Het dak kent vaak maar een functie: het gebouw beschermen tegen koude, wind en regen. In het kader van groene energie wordt het dak daarnaast steeds vaker benut voor het plaatsen van bijvoorbeeld zonnecellen. Als bouwsteen naar een duurzame stedenbouw worden steeds vaker begroeide daken gerealiseerd maar er zijn meer opties en combinaties.

Wat is het?
Een kennisplatform voor de professionele dakeigenaar om te inspireren en praktische handvatten te bieden om tot uitvoer over te kunnen gaan

Wat kan men ermee?
Op nieuwe ideeën komen voor de invulling van het dak, het nut van multifunctioneel dakgebruik en helpen bij het ontwerp en de uitvraag van de aanleg van een multifunctioneel duurzaam dak.
  Groene daken - ruimte voor natuur
  Gele daken - energie opwekken
  Rode daken - extra vierkante meters
  Blauwe daken - watermanagement

Multifunctionele daken: de ideale mix
U haalt het meeste rendement uit uw dak door groene, gele, rode en blauwe functies te combineren. Een groen dak zorgt voor een wel 2 keer langere levensduur van het dak. Bovendien kan het groene dak ballast vormen voor zonnepanelen op uw dak. De vegetatie zorgt voor een 5-15% hoger rendement van uw zonnepanelen. Om van regenwateroverlast in de straat af te komen, kunt u bovendien extra water bergen met een krattensysteem. Tenslotte; vergeet niet een dakterras aan te leggen zodat u kunt genieten van uw multifunctionele dak. Kortom: combineren zorgt voor een sluitende business case!

Naast verschillende praktijk voorbeelden biedt de site een database met kennisdocumenten en een stappenplan, waarmee iedereen die wil weten of zijn of haar dak geschikt is voor multifunctioneel gebruik aan de slag kan.
Ga naar de website Multifunctionele daken.

Praktijkboek (ISSO 2020) Multifunctionele groene daken en gevels: begroeide gevels en daken voor gebruik, waterberging en energieopwekking. Meer informatie.

Handreiking Natuurdaken (Green Deal Groene daken 2019). Meer informatie.

Meer lezen in de Kennispapers:

Waar koop ik een duurzaam multifunctioneel dak?

Duurzame begroeide daken​ 

De groene ingenieur. Een handleiding om bestaande constructies te berekenen voor het ontwerpen van groene daken.

Alle beschikbare kennisdocumenten Multifunctionele daken
Multifunctioneledaken: kennisdocumenten