Kosten en baten

In 2017 heeft hogeschool van Amsterdam in samenwerking met een groot aantal partijen het voorbeeldenboek voor klimaatbestendige inrichting van woonstraten gemaakt. Het klimaat past ook in uw straatje, Kluck e.a. 2017. Voor de achterliggende berekeningen is een hulpmiddel voor de maatschappelijke kosten en baten ontwikkeld. 
Kijk hier voor de student versie. MKBA rekentool [oud] (in excel) behorende bij het voorbeeldenboek Het klimaat past ook in uw straatje: De waarde van klimaatbestendig inrichten] Vraag naar de laatste versie per mail: r.loeve@hva.nl 

Gebleken is dat wijktypologieën een handig hulpmiddel zijn om onderscheid te maken in wijken en om kansen voor klimaatbestendigheid te duiden. Het gedachtegoed van wijktypologieën willen we nog beter toepassen en het palet van voorbeelden volmaken.

Het voorbeelden boek en de rekentool laten zien dat klimaatbestendig inrichten in veel gevallen eenvoudig is en waarmee het werkveld zelf overweg kan om varianten te onderzoeken.