Klimaatwerk in uitvoering

Nieuw: de meest bekeken klimaatprojecten van 2021 op Climatescan.nl. Lees het artikel van Floris Boogaard! 

Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Dit leidt tot uiteenlopende problemen in steden. Voor gemeentes betekent dit een noodzaak voor een meer klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte, zodat er minder overlast optreedt door water en hitte. Maar hoe doen we dat in de praktijk?

Momenteel vindt veel onderzoek met als doel om praktisch toepasbare richtlijnen en hulpmiddelen op te stellen over het regen- en hittebestendig inrichten voor de beheerders van openbare ruimte, water en groen. Onder dit thema brengen we resultaten samen van verschillende partners zoals Hogeschaal van Amsterdam, Hanze Hogeschool Groningen. 

Wateroverlast: infiltreren en bergen
Een van onze hoofdonderwerpen is wateroverlast. De waterschappen adviseren om overtallig regenwater niet meteen af te voeren, maar eerst vast te houden, tijdellijk te bergen, en dan pas af te voeren. Over infiltrerende verhardingen vond in 2020 uitgebreid onderzoek plaats. Over de waterbergende weg wordt uitgebreid nieuw onderzoek gedaan in 2021, hierbij zijn hogescholen, gemeentes en aannemers betrokken. 

 

 

 

 

Klik rechts in het menu of hieronder voor meer informatie over deelthema's van wateroverlast

Hitte overlast: schaduw en verkoelend water
Hoe om te gaan met hitte in de stad? Wat kun je doen om hitte te voorkomen en wat kun je doen om tijdens hittegolven toch het leven draaglijker te houden? Meer groen in de stad doet wonderen, met name bomen die schaduw bieden, of in de vorm van groene daken.

Voor meer info over maatregelen tegen hitteoverlast:

Kosten en Baten van klimaatbestendige maatregelen
Er bestaan dus mogelijkheden om de buitenruimte meer te beschermen tegen wateroverlast en hitte overlast. Maar wat kost dat allemaal? Lees hier hoe maatschappelijke kosten en baten afgewogen kunnen worden.

Multifunctionele Daken 
Slim benutten van dakoppervlak helpt zowel tegen wateroverlast als hitteoverlast. Lees meer over Multifunctionele Daken

Het programma Klimaatwerk in uitvoering is een initiatief van:

en wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal regionale overheden en marktpartijnen. Het programma wordt, mede mogelijk gemaakt door TKI Deltatechnologie.