Buitenruimte
Bouwen met oog op de toekomst

Als relatie van het team Buiten Ruimte ontvangt u hierbij de derde nieuwsbrief van 2020 bijna geheel in het kader van klimaatadaptatie. 

Het team Buiten Ruimte: 
Hogeschool van Amsterdam, MKB-Infra en Building Changes i.s.m. TKI Deltatechnologie.


In deze nieuwsbrief:

+ Hitteweek van 25 t/m 29 mei met webinar op 29 mei
+ Infiltrerende bestrating kan overal, als je de juiste keuzes maakt
+ Samen werken we aan een klimaatbestendig Nederland. IPO
+ Aandacht voor de infrasector met campagne ‘#werkenindeinfra’
 Hitteweek van 25 t/m 29 mei met webinar op 29 mei

Hoe zorgen we er samen voor dat de stad bestand is tegen de hitte?

Tijdens de hitteweek van 25 t/m 29 mei nemen wij u graag mee in dit onderwerp. Vanwege de huidige coronamaatregelen kan het geplande symposium op 10 juni niet doorgaan. Ter vervanging van het symposium besteden wij gedurende een gehele week aandacht aan dit onderwerp.

Op vrijdag 29 mei om 10.00 uur staat een webinar gepland waarin de eindresultaten van het onderzoeksproject De hittebestendige stad worden gepresenteerd. Klik hier om u op te geven voor het webbinar.

 Infiltrerende bestrating kan overal, als je de juiste keuzes maakt

In het onderzoeksproject ‘De infiltrerende stad’ doen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen onderzoek naar infiltrerende bestratingen. Hoe werken deze en waarin verschillen ze van traditionele bestratingen? En hoe zorg je ervoor dat ze goed blijven werken? Het landelijk onderzoeksproject maakt deel uit van het lectoraat ‘Water in en om de stad’ van de Hogeschool van Amsterdam. De onderzoeksgroep ‘Klimaatbestendige stad’ voert het onderzoek uit in het kader van “Klimaat werk in uitvoering”. Tom Schoenmaker is één van de onderzoekers en hij vertelt meer over het onderzoek en de resultaten. 
Lees het hele interview.

De onderzoeksresultaten komen in september 2020 beschikbaar ondermeer via het kennisplatform Buitenruimte.info.

 Samen werken we aan een klimaatbestendig Nederland. IPO

Wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen, het komt steeds vaker voor. Hoe gaan we hier mee om? Namens de gezamenlijke provincies zegt Hans Kuipers, gedeputeerde van Drenthe: “Het antwoord ligt in het verbinden van klimaatadaptatie met grote ruimtelijke opgaves als woningbouw, regionale ruimtelijke inrichting en de energietransitie. Daarin onderscheiden de provincies zich van gemeenten en waterschappen die zich gezien hun kerntaken meer richten op het watersysteem en de openbare ruimte in en om de stad." Samenhang in de aanpak, daarvoor pleiten de 12 provincies in het position- paper “Samen werken we aan een klimaatbestendig Nederland!” Lees meer en download de position paper van het IPO.

 Aandacht voor de infrasector met campagne ‘#werkenindeinfra’

Op 1 mei trapte Infra Relatie de campagne #werkenindeinfra af. De campagne loopt door tot de Infra Relatiedagen 2021 (2, 3 en 4 februari). Met deze campagne beoogt het beursteam de infrasector positief uit te lichten als werkgever, zowel in de huidige coronacrisis als in de toekomst. Wellicht juist nu – in deze moeilijke tijd – wordt des te meer duidelijk hoe onmisbaar en dienstbaar de infrasector altijd is”, zegt Roos op’t Holt namens Infra Relatiedagen. Lees meer over deze campagne en bekijk de video.

 

Samen maken we de Buiten Ruimte

Goed ontworpen, aangelegde en beheerde buitenruimte heeft een grote meerwaarde voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het stedelijk gebied.

We ontvangen regelmatig verzoeken van organisaties die graag willen verkennen op welke wijze zij bij Buiten Ruimte of de zogenoemde Open Convenanten kunnen aansluiten.

Neem contact met ons op wanneer u belangstelling heeft: https://www.BuitenRuimte.info/contact/

Lees meer over:

Samenwerken aan vertrouwen: www.BuitenRuimte.info
Klimaatwerk uit uitvoering : www.Klimaatwerkinuitvoering.nl
Circulariteit en duurzaamheid: www.BuitenRuimte.info
Digitaal bouwen en beheren: www.BuitenRuimte.info
Groene en blauwe daken: www.multifunctioneledaken.nl

Colofon

Binnen Buiten Ruimte onderzoeken bedrijven, gemeenten, hun branche organisaties en kennisinstellingen samen succesvolle routes om de buitenruimte duurzaam en klimaatbestendig en economisch rendabel in te richten en te onderhouden.

Buiten Ruimte is een initiatief van: MKB Infra, Hogeschool van Amsterdam en Building Changes en wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal regionale overheden en marktpartijen. Het programma wordt, mede mogelijk gemaakt door TKI Deltatechnologie.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat:

  • U partner bent bij Buiten Ruimte en/of Klimaatbestendige Stad of Infiltrerende stad en/of actief deelneemt in een van de regionale kenniskringen of regionale netwerken BIM.
  • U heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Klimaatwerk in uitvoering, Samenwerken uit vertrouwen en/of DuurzaamGWW.
  • U aanwezig bent geweest bij een van de Infralokalen of workshops (mede) georganiseerd door Buiten Ruimte.
  • Wij u anderszins op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de kennis en informatie in het kader van Buiten Ruimte.

Lees meer over ons privacy beleid.

Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft +31 15 - 72 00 901 info@buitenruimte.info