Open convenant Hoorn

Op 10 juli 2019 zetten negen aannemers samen met de burgemeester van gemeente Hoorn een handtekening onder de samenwerking in het Open Convenant Hoorn. Het convenant legt afspraken vast voor een duurzame sociaal maatschappelijk verantwoorde aanpak van de openbare ruimte in de ruimste zin van het woord. De convenantpartners willen door efficiënter en slimmer samen te werken projectkosten terugdringen en verspilling tegengaan en daarmee bijdragen aan duurzaamheid. Bovendien willen ze hinder van werkzaamheden voor omwonenden en bedrijven zoveel mogelijk beperken. Stakeholders, ondernemers en inwoners worden actief betrokken bij de voorbereiding van projecten. De titel van het convenant luidt dan ook: "Samen werk maken van het sociaal maatschappelijk en economisch rendement voor inwoners, bedrijven en de gemeente."

Het Open Convenant Hoorn bestaat uit: Gemeente Hoorn, BAM Infra Regionaal Amsterdam, Germieco, GP Groot, Klein Wieringen, J. Koper & Zn, KWS Infra, Strukton Civiel West, Schadenberg Infratechniek en Schot Infra.

Lees meer

Leerervaringen in de projecten