Samenwerken en samen werken ‘Tussen de Westfriezen’

29 juni 2020

Onder de titel van ‘Samenwerken en samen werken’ van het convenant Hoorn van juli 2019, zijn de gemeente Hoorn en de uitvoerende partijen gezamenlijk aan de slag gegaan om de in het convenant afgesproken doelstellingen met elkaar te realiseren.

Overigens begon het al veel eerder toen in de Kenniskring Hoorn het idee ontstond en de deelnemers een gevoel kregen bij hoe het ‘samenwerken’ aangepakt moest worden. Durf en doorzettingsvermogen zijn hiervoor nodig en zo werd er gestart met het convenant.

Inmiddels staan er al meerdere convenantprojecten op de planning en zijn de eerste projecten in uitvoering. Best spannend, maar doordat de convenantenaanpak van een goede samenwerking vanaf het begin uitgaat ook weer niet. Zo wordt er van tevoren gesproken over risico’s en meekoppelkansen en lopen de partijen samen mee op in het project.

Een voorbeeld van een convenantenproject is de aanleg van de parkeerplaats bij het sportpark van Sport Vereniging Always Forward. Daar is alles van tevoren besproken en toch doen zich onvoorziene zaken voor. Deze zaken worden dan gezamenlijk besproken en opgelost. Het nauwe samenwerken bij dit project is goed terug te zien in de regelmatige contacten en afstemmingen tussen de aannemer, opdrachtgever en de voetbalclub.

Een ander convenantproject is de reconstructie en aanleg van de Siriusstraat. Dit project gaat ook binnenkort van start. Hierbij dienen de convenantaannemers in de vof Tussen de Westfriezen (TWD) nog samen te werken met de huizenbouwer, die andere prioriteiten en afspraken heeft dan de wegenbouwers. Dit is een uitdaging, waarbij ook weer duidelijk wordt hoe belangrijk de rol van de wegbeheerder en het spel van samenwerken, verbinden en komen tot samen werken is. Er moet rekening worden gehouden met de belangen van de nieuwe bewoners, maar ook met de verkeersdoorstroming en duurzaamheid. Een uitdagende mix.

Meer weten over de convenantprojecten van Hoorn en andere gemeentes? Blijf ons volgens en lees later meer ervaringen en volg ‘live’ hoe samenwerken samen werken wordt.

 

< Terug naar overzicht