Hoorn: Persleiding Joh Poststraat

In het Venenlaankwartier en Hoorn Noord wordt in de komende jaren al het riool vervangen. Daarbij krijgt Hoorn Noord een eigen rioolstelsel met een rioolgemaal in de Johannes Poststraat. Dit rioolgemaal wordt met een persleiding aangesloten op de persleiding in de Wabenstraat.

Het rioolgemaal Johannes Poststraat is voorbereid door het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hhnk) en zit nu in de aanbestedingsfase. De uitvoering van het gemaal en de persleiding zullen gelijktijdig zijn. Het gemaal en de persleiding worden direct na aanleg overgedragen aan het hhnk. Zij nemen het in beheer en onderhoud.

Persleiding Johannes Poststraat
De tekeningen en het deel 2.2 zijn nagenoeg gereed. Op tekening staat aangegeven waar de persleiding moet komen te liggen. Hierbij is rekening gehouden met benodigde tracés voor het toekomstige riool en mogelijke toekomstige stadsverwarming.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat met elkaar tot een goede uitvoering wordt gekomen aansluitend op de planning van de aanleg van het rioolgemaal om hinder voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.

< Terug naar overzicht