Open-convenant aanpak

Binnen de regionale kringen werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan het bevorderen van een betere en duurzame samenwerking bij grond-, weg- en waterbouwprojecten. Belangrijk aandachtspunt hierbij vormt de praktijkgerichte implementatie van de convenantaanpak en klimaatadaptatie in uitvoeringsprojecten. Convenantprojecten kenmerken zich door betrokkenheid van marktpartijen in een vroege fase van een project. Het actief monitoren, evalueren en bijsturen op basis van de gewenste resultaten vraagt om mensen en organisaties welke elkaar kennen, begrijpen en waarderen. 

Samenwerken is een proces dat niet vanzelf tot stand komt. Bij vele vormen van samenwerken binnen projecten en programma’s worden teams en groepen samengesteld die vanaf het allereerste begin gelijk beginnen aan de beoogde resultaten te werken. Soms wordt bij een PSU kennisgemaakt, maar veel tijd daarvoor is er niet.

Alle bijeenkomsten staan in het teken van ‘Kennis maken’ en ‘Begrijpen’. Wie zijn we en wat kan iedereen. Waar zijn we goed in en wat niet?. Bij het uitwisselen van deze informatie krijgen we inzicht in elkaars kennis en vaardigheden. Dat is de basis voor ‘Waarderen’. In de bijeenkomsten wordt daarnaast stilgestaan bij het benoemen en erkennen van elkaars kracht. En daar waar er successen behaald worden worden die ook gezamenlijk gevierd. Binnen de Bouwsector is deze stap niet vanzelfsprekend, vandaar dat we binnen de convenanten er veel tijd aan besteden. Langzamerhand ontstaat ‘Vertrouwen’ en voelen de deelnemers dat ze elkaar kunnen versterken.

Meer informatie ten behoeve van het schrijven van een ambtelijke notie.