Hoorn Parkeerplaats Always Forward

Inrichten van een parkeerterrein nabij sportpark Always Forward. De aannemers zien vanuit het convenant voor het project parkeerterrein bij Always Forward mogelijkheden het ontwerp met betrekking tot Duurzaamheid en Circulariteit te verhogen en een meer klimaatbestendige inrichting van het parkeerterrein te realiseren.

Beschrijving van het project:

  • Project: parkeerterrein Always Forward, zijde Holenweg
  • Werkzaamheden: aanbrengen duiker (aanbrengen dam in sloot, rijbaan tussen de parkeerplaatsen en aansluiting op Holenweg, parkeerplaatsen, groen, hekwerk, straatverlichting.
  • Opleveren: juni/juli 2020
  • Verharding: pp waterdoorlatend, rijbaan elementen, opsluiting met banden, toepassen duurzaam beton
  • Afwatering rijbaan via kolkenreiniging naar sloot
  • Afwatering parkeerplaatsen via bodem
  • Vraag: Een zo milieuvriendelijk aangelegd parkeerterrein

De aannemers zien de volgende bijdragen vanuit het convenant voor het project parkeerterrein bij Always Forward:

  • Duurzaamheid en Circulariteit: in ontwerp, uitvoering en beheer;
  • Het klimaatbestendig inrichten van de omgeving, alternatieven voor de conservatieve inrichting die bijdragen aan een aantrekkelijk woon- werkomgeving;
  • Veiligheid en Gezondheid tijdens de uitvoering van werken;
  • Inzicht in faalkosten van de voorbereiding en uitvoering: zoeken naar besparingen.

Uitgangspunten voor het ontwerp geformuleerd door de aannemers:

  • Gesloten grondbalans
  • Hergebruik ophoogmaterialen uit de gemeente
  • Klimaatadaptie vertraagde afvoer regenwater naar open water


Circulair parkeerterrein bij Always Forward

In augustus 2020 is een nieuw parkeerterrein in gebruik genomen bij voetbalvereniging Always Forward. Daar was een tekort aan parkeerplaatsen en langs een van de voetbalvelden was voldoende plek om 145 extra parkeerplaatsen te realiseren. Het ontwerp van de inrichting van dit terrein was nog niet getoetst op circulair bouwen. Het projectteam van gemeente Hoorn heeft drie aannemers uitgedaagd om het parkeerterrein duurzamer aan te leggen. Het inkoopbeleid van Hoorn staat toe om met aannemers een circulair en betaalbaar ontwerp te bedenken. Dat is gelukt. In principe liggen de parkeerplaatsen nog steeds op dezelfde plek en is op vier onderdelen een duurzame en circulaire oplossing gevonden. Dit zijn a) er wordt geen grond afgevoerd, b) in de nieuwe betonstraatstenen is oud beton verwerkt, c) onder de betonstraatstenen bestaat de wegfundering uit de oude lava-fundering van een voetbalkunstgrasveld (hergebruik) en d) de helft van de parkeerplaatsen zijn waterdoorlatend gemaakt met grasstenen. De samenwerking met de regionale aannemers om samen deze oplossingen te realiseren is het projectteam van de gemeente Hoorn goed bevallen. Hierdoor kunnen we de CO2-uitstoot bij uitvoering van wegwerkzaamheden verder verminderen.

< Terug naar overzicht