Voor en nadelen volledige afsluiting

Voordelen van een volledige afsluiting kunnen zijn:

 • Aanzienlijke verkorting van de uitvoeringsduur (eenvoudiger inspelen op wijzigingen; op meerdere plaatsen tegelijk werken);
 • Minder afhankelijkheidsrelaties van infraprojecten op hoofd- en verzamelwegen onderling;
 • Minder risico als gevolg van deze afhankelijkheidsrelaties (vertraging door serieschakeling);
 • Lagere aanneemsom (ca. 20% tot 30% door efficiency);
 • Lagere kosten voor tijdelijke verkeersmaatregelen (niet ombouwen; geen veiligheidsmaatregelen wegens verkeer “in” het werk);
 • Verlaging kosten verkeersregelinstallaties (minder vaak ombouwen en eenvoudiger te wijzigen);
 • Verlaging kosten directievoering en toezicht (eenvoudiger en korter);
 • Minder vaak verstoring van doorstroming (verkeer hoeft niet te wennen aan een nieuwe fase);
 • Verhoging van de acceptatie van de overlast (geen stilte op het project bij fase overgangen; meer activiteit op het werkterrein);
 • Verbetering van de veiligheid (werkterrein is overzichtelijker, minder woekeren met de ruimte; minder verkeer “in” het werk, veiligheid van werknemers);
 • Verhoging van de kwaliteit van het werk (minder “knippen” ter plaatse van fase-overgangen; deklagen aslfaltverharding in een keer aangebracht);
 • Vermindering CO2-uitstoot werkverkeer (minder vrachtverkeer door meer ruimte op het project);
 • Voor de aannemer een aantrekkelijke, veilige uitvoeringswijze;
 • Verlaging van de kosten van nutsbedrijven en derden “binnen” het project (gelijke voordelen als alle die hiervoor zijn beschreven).

Nadelen kunnen zijn:

 • Op de omleidingsroutes kunnen knelpunten ontstaan; aanpassen van de VRI’s of tijdelijk grotere opstelvakken kunnen een remedie zijn; dit kan vooraf worden bepaald indien verkeerstellingen voorhanden zijn;
 • De planning van het eigen project is kwetsbaar; als de uitvoeringsperiode van een project sterk wordt teruggebracht, is tijdens de uitvoering minder ruimte om eventuele fouten die tijdens de voorbereiding zijn ontstaan, te kunnen corrigeren.
< Bekijk alle veelgestelde vragen