Risicomanagement

  • De bij het project betrokken partijen (opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers, enz.) maken voor aanvang duidelijke afspraken over budget, planning en verantwoordelijkheden. Ook de risicoverdeling is hier onderdeel van.
  • Betrek bij het in kaart brengen van de risico’s ook de opdrachtnemer(s) of breng deze gezamenlijk in kaart. Een verhoogd risico komt het meest voor bij aspecten waarop de projectorganisatie weinig of geen controle heeft:
    • Obstakels in de ondergrond;
    • De planning van derden (nutsbedrijven).
  • Anticipeer op risico’s met een plan B, C, D etc.
  • zie ook risicomanagement/
< Bekijk alle veelgestelde vragen