Omgevingsmanagement

  • Het is van groot belang dat relevante partijen, zoals inwoners, bedrijfsleven (MKB), maatschappelijke organisaties, enz. tijdig worden betrokken bij de voorbereiding en bij de uitvoering van het project. Zorg voor een optimaal contact met de omgeving, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de omgevingsmanager een duidelijke plaats heeft in de uitvoeringsorganisatie. Kijk daarbij ook buiten de projectgrenzen.
  • Informeer naar draagvlak van het project bij inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Stel vast hoe de communicatie hiermee samen met de opdrachtgever moet verlopen. Zorg zelf voor een optimaal contact op uitvoeringsniveau met de omgeving. Uitleg van nut en noodzaak van het project en van de maatregelen om de hinder te verminderen leiden in het algemeen tot begrip. In de Aanpak DuurzaamGWW zie je dit proces ook terug.
  • Kies, indien mogelijk, voor een zeer korte doorlooptijd die weliswaar gepaard kan gaan met extra hinder en volledige afsluiting van het projectgebied, maar die wordt geaccepteerd door de omgeving als hierover tijdig en helder wordt gecommuniceerd.
  • Een proactieve houding is van belang, telkens de vraag stellen: waar moeten we in de volgende fase rekening mee houden?
  • Zorg dat alle contacten met de omgeving, zoals die vanuit alle lagen van de organisatie plaatsvinden, een bijdrage leveren. Het betekent niet alleen contact hebben met de buitenwereld, maar ook dat intern wordt gesproken over wat zich daar afspeelt en wat dat vervolgens betekent voor de projectorganisatie.
  • Communiceer tijdig en helder over (voortgang van) het project. Geef een goede uitleg waarom voor een bepaalde projectaanpak is gekozen. Dit geldt zowel voor de voorbereidings- als de uitvoeringsfase van het project.
  • Zorg ervoor dat de “omgeving” ervaart dat voortgang geboekt wordt.
  • Omgevingsmanagement hoort bij de voorbereiding en uitvoering. Zorg ervoor dat bij de uitvoering van het werk/project klachten uit de omgeving worden geregistreerd en dat er adequaat op wordt gereageerd.
  • Zorg voor zichtbaarheid en bereikbaarheid van de uitvoerder en/of omgevingsmanager.
< Bekijk alle veelgestelde vragen