Invloed van derden

Maak met alle participanten goede planningsafspraken, zoals bijvoorbeeld:

  • Onderzoek welke werkzaamheden van nutsbedrijven en derden voorafgaand aan het project uitgevoerd moeten worden;
  • Leg tijdstippen van activiteiten vast die door derden binnen het project worden uitgevoerd (bijv. werkzaamheden aan parkeerautomaten, containers, aansluitingen openbare verlichting, kabels en leidingen etc.);
  • Leg de omleidingen van het openbaar vervoer vast met deze bedrijven;
  • Leg de routes van de hulpdiensten vast met deze diensten of een vertegenwoordiger van deze diensten (veiligheidsregio);
  • Bewaak het kritieke pad van planningen, neem een coördinatieplicht met derden op in het bestek en benoem de partijen waarmee moet worden afgestemd.
< Bekijk alle veelgestelde vragen