De eigen organisatie

 • De betrokken projectleider (zowel bij de opdrachtgever als de opdrachtnemer) moet met voldoende mandaat kunnen werken. Kan je handelen als projectleider op het moment dat het werk dat vraagt? Bij voorkeur het mandaat zo laag mogelijk in de organisatie. Dit sluit aan bij initiatieven binnen verschillende organisaties om de bedrijfsvoering door te ontwikkelen, te vereenvoudigen en te optimaliseren.
 • De keuze van de projectleider vanuit de opdrachtgevende organisatie moet bovendien gebaseerd zijn op de navolgende competenties en uitgangspunten:
  • Heeft voldoende ervaring;
  • Voldoende technische kennis om snel te kunnen acteren bij onverwachte gebeurtenissen;
  • Streeft naar gezamenlijke integrale gebiedsgerichte innovatieve oplossingen;
  • Werkt met veel ondernemingszin en met de daarbij behorende snelheid;
  • Heeft “samenwerking” hoog in het vaandel staan; deelt kennis en schermt deze niet af.
 • In de opdrachtgevende organisatie moet een consensus bestaan over de Halftime aanpak; de organisatie moet dit “uitstralen”. Een proactieve houding bij zowel opdrachtnemer als opdrachtgever is een factor die de doorlooptijden van routinematig werk kan verkorten. Een bedrijf waarbinnen een cultuur bestaat voor veranderen heeft een voorsprong.
 • Leg de competenties en mandaat vast die worden geëist van de betrokken medewerkers van de opdrachtgevers en de opdrachtnemers.
 • Toets de competenties aan de opgestelde eisen.
 • Zorg ervoor dat flexibel kan worden ingespeeld op de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe of andere contractvormen en dat er actuele kennis is van wet- en regelgeving.
 • Draag de principes van Halftime uit binnen de eigen organisaties.
< Bekijk alle veelgestelde vragen