Contractmanagement

  • Het is van belang voordat het project aan de markt wordt aangeboden deze vroegtijdig te informeren en te consulteren. Dit biedt de meeste garanties voor een uitvoering binnen de gestelde tijd.
  • Het is wenselijk reeds in de PvE-fase na te denken over de marktbenadering en de  BPKV (EMVI)criteria, maar eerst moeten wel een stakeholdersanalyse, scope-bepaling en risicosessie hebben plaatsgevonden.
  • Onderdeel van de selectieprocedure zou kunnen zijn de ervaringen van opdrachtnemer met Halftime.
< Bekijk alle veelgestelde vragen