Algemeen

Voor de volledigheid noemen we nog de volgende aandachtspunten, onderzoek:

  • De bereikbaarheid van de omgeving door nood en hulpdiensten;
  • De omleidingsroutes en de capaciteit van de omleidingsroutes;
  • Welke bouwprojecten er in de omgeving zijn;
  • De bereikbaarheid voor het openbaar vervoer (ook uitrukdiensten, nooddiensten en nachtdiensten);
  • De bereikbaarheid, bevoorrading, nooduitgangen van winkels, scholen, kantoren, parkeergarages etc. in de nabije omgeving;
  • Breng de rustige momenten van de dag en de week in beeld;
  • De parkeerdruk (het huren van parkeergarages in de omgeving kan een oplossing bieden);
  • Het parkeren door invaliden en de bereikbaarheid van woningen van invaliden;
  • De eventuele evenementen;
  • Zorg voor een tijdige aanbesteding indien in vakantieperioden moet worden gewerkt.
< Bekijk alle veelgestelde vragen