Uitvoering

  • Bouw marges in als het gaat om de inzet van het personeel. Op deze wijze kunnen eenvoudig beperkte afwijkingen, meerwerk, weersinvloeden of andere onverwachte situaties worden opgevangen en zal dit niet leiden tot uitloop van de werkzaamheden.
  • Rond de projectvoorbereiding (ontwerp, engineering) goed af, laat de opdrachtnemer dan pas beginnen. Dit biedt de meeste garanties voor een uitvoering binnen de gestelde tijd.
  • Reserveer tijd voor voorbereiding samen met de uitvoerende partij. Beter een latere start van werkzaamheden en korte uitvoering dan een snelle start en late oplevering. Een vastgestelde opleverdatum is veelal een betere optie dan een vastgestelde startdatum.
  • Zet de projectleider van de opdrachtgever in de bouwkeet letterlijk naast de projectleider van de opdrachtnemer (aannemer), zodat een optimale communicatie kan ontstaan. Zorg voor een vertrouwensbasis tussen hen beiden.
  • Schrijf VISI voor als het afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van (document) communicatie.
  • Het van belang goed na te denken over de vast te stellen werktijden in relatie met de arbeidstijdenwet en het economisch indelen van shiften. Ook van belang is na te gaan welke werkzaamheden daglicht gedreven zijn. Bijvoorbeeld straatwerk bij kunstlicht leidt niet altijd tot het gewenste resultaat.
  • Begin vroeg aan coördinatie en hou toezicht ten aanzien van kabels en leidingen, werk onderdelen die veelal worden uitgevoerd door een derde partij.
  • Bij betrokkenheid van meerdere (interne) opdrachtgevers: een opdrachtgever in het werk met mandaat naar de opdrachtnemer en toezicht borgen voor elke opdrachtgever.
< Bekijk alle veelgestelde vragen