Cultuur

  • Werken aan betrouwbaarheid en veiligheid vraagt continue inspanning van betrokken mensen. Te veel routine bij het uitvoeren van handelingen, acceptatie van het onvermijdelijke, focus op eigen werkzaamheden, incidenten niet meer herkennen – het ligt altijd op de loer. De uitdaging is om alert te blijven en aandacht te hebben voor:
  • Onverwachte gebeurtenissen; de schakels in de keten (horizontale focus i.p.v. verticale);
  • Wat mensen doen;
  • Het reduceren van onduidelijkheden i.p.v. onzekerheden. Voorwaarden voor goed functionerende organisaties en samenwerkingsverbanden:
  • Een geïnformeerde cultuur, delen van kennis, signalen, zorgen;
  • Een gemeenschappelijk referentiekader, investeren in een gezamenlijke taal en focus;
  • Relaties centraal, weten wie is de ander;
  • Gezamenlijk monitoren en evalueren (leren).
< Bekijk alle veelgestelde vragen