Kennisportaal

Telefoonnummer: 015 - 72 00 901 E-mailadres: info@buitenruimte.info

Klimaatadaptatie

Klimaatwerk in uitvoering

Klimaatveranderingen worden merkbaar: wateroverlast en hittestress. En nu aan de slag!
Wat doen we met de rest van de regen?

In de openbare ruimte valt ca 40%:

 • Op straat?
 • In de berm?
 • Onder de weg?
 • In het groen?
 • Naar een wadi of oppervlaktewater ?

Op particulier terrein valt ca 60%:

 • In de tuin/perceel?
 • Op het dak?
 • Niet binnen in de woning of bedrijf.

Tip 1. Berging van water op straat

Berging op straat vergroten door:

 • hoge stoepranden toepassen
 • holle wegen toepassen, profiel verlagen
 • verzakte gebieden minder ophogen!
 • tijdelijk water op straat accepteren

Tip 2. Meer bergen in de bermen

Berging in het groen vergroten door:

 • bermen hol leggen = geen afstroming naar riool
 • verlaagde banden toepassen = afstroming naar berm

Tip 3. Waterbergende weg

Regenwater infiltreren onder de wegen:

 • waterpasserende verharding
 • waterdoorlatend cunet met noodoverloop via drainageriool

Tip 4. Berging in het groen

 • Meer groen & minder verharding = minder afstroming naar riool
 • Water bergen in wadi’s, regentuinen, waterpleinen

Tip 5. Afvoer over straat

 • Regenwater over straat naar wadi of oppervlaktewater. Geen riool meer nodig!

Tip 6. Berging op particulier terrein

 • leg vloerpeil begane grond bij nieuwbouw hoger: minimaal 25 cm boven kruin van de weg
 • leg tuinen 20 cm lager, voor tijdelijke berging van regenwater

Tip 7. Water vasthouden op het dak

 • Het toepassen van groene en waterdaken (multifunctionele daken)

Tip 8. Gebruik regenwater uit je tuin

 • regenwater afkoppelen van vuilwater riool
 • bij nieuwbouw infiltreren op eigen terrein

Tip 9. Maak van de stad een spons

Tip 10. Vergroen je tuin

Tip 11. Waar niet bouwen

 • Ruimtelijke Adaptatie  = bouw niet op kwetsbare plekken en let vooral op bij parkeergarages en tunnels

Tip 12. Meekoppelkansen

 • Gasloos & klimaatbestendige wijkaanpak!

Download uitgebreide presentatie met twaalf tips.

Download Baisiprincipes bij analyse van klimaatadaptatie projecten CROW

Zie verder het afwegingskader van klimaatadaptieve maatregelen in de kennisbank van het CROW: https://www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-wegontwerp-binnen-de-bebouwde-kom

< Terug naar overzicht