Klimaatadaptatie

Klimaatwerk in uitvoering

Klimaatveranderingen worden merkbaar: wateroverlast en hittestress. En nu aan de slag!
Wat doen we met de rest van de regen?

In de openbare ruimte valt ca 40%:

 • Op straat?
 • In de berm?
 • Onder de weg?
 • In het groen?
 • Naar een wadi of oppervlaktewater ?

Op particulier terrein valt ca 60%:

 • In de tuin/perceel?
 • Op het dak?
 • Niet binnen in de woning of bedrijf.

Tip 1. Berging van water op straat

Berging op straat vergroten door:

 • hoge stoepranden toepassen
 • holle wegen toepassen, profiel verlagen
 • verzakte gebieden minder ophogen!
 • tijdelijk water op straat accepteren

Tip 2. Meer bergen in de bermen

Berging in het groen vergroten door:

 • bermen hol leggen = geen afstroming naar riool
 • verlaagde banden toepassen = afstroming naar berm

Tip 3. Waterbergende weg

Regenwater infiltreren onder de wegen:

 • waterpasserende verharding
 • waterdoorlatend cunet met noodoverloop via drainageriool

Tip 4. Berging in het groen

 • Meer groen & minder verharding = minder afstroming naar riool
 • Water bergen in wadi’s, regentuinen, waterpleinen

Tip 5. Afvoer over straat

 • Regenwater over straat naar wadi of oppervlaktewater. Geen riool meer nodig!

Tip 6. Berging op particulier terrein

 • leg vloerpeil begane grond bij nieuwbouw hoger: minimaal 25 cm boven kruin van de weg
 • leg tuinen 20 cm lager, voor tijdelijke berging van regenwater

Tip 7. Water vasthouden op het dak

 • Het toepassen van groene en waterdaken (multifunctionele daken)

Tip 8. Gebruik regenwater uit je tuin

 • regenwater afkoppelen van vuilwater riool
 • bij nieuwbouw infiltreren op eigen terrein

Tip 9. Maak van de stad een spons

Tip 10. Vergroen je tuin

Tip 11. Waar niet bouwen

 • Ruimtelijke Adaptatie  = bouw niet op kwetsbare plekken en let vooral op bij parkeergarages en tunnels

Tip 12. Meekoppelkansen

 • Gasloos & klimaatbestendige wijkaanpak!

Download Uitgebreide presentatie met twaalf tips.

Download Groslijst van maatregelen i.r.t. klimaatverandering en adaptatie

Download Baisiprincipes bij analyse van klimaatadaptatie projecten CROW

Zie verder het afwegingskader van klimaatadaptieve maatregelen in de kennisbank van het CROW: kennismodule-wegontwerp-binnen-de-bebouwde-kom

Hierin zijn voor de onderstaande maatregelen factsheets opgesteld:

 • Waterinfiltrerende verharding
 • Doorgroeibare verharding
 • Waterplein
 • Stedelijke infiltratiestrook
 • Waterberging op straat/parkeervakken
 • Watersturende verkeersdrempels en verkeersplateaus
 • Verlaging van (trottoir- en opsluit)banden
 • Vergroenen leefomgeving
< Terug naar overzicht