Social return

Social Return

Met social return willen gemeenten hun inkoopkracht ten volle benutten om samen met bedrijven meer sociale impact te creëren voor de stad en de regio.

Wat is Social Return?

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Bij social return gaat het erom dat investeringen die bedrijven (overheid, semi-overheid en commerciële organisaties) doen, naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst opleveren: social return.

Voor wie doen we het?

Het gaat om kwetsbare mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan oudere werkzoekenden die wel de kennis en kunde hebben, maar alweer enige tijd niet aan het werk zijn geweest. Of mensen met een handicap die met enige aanpassingen op de werkvloer aan de slag kunnen.

Wat is de meerwaarde voor mijn bedrijf?

Door social return toe te passen in uw bedrijfsvoering investeert u in:

  • Inclusief werkgeverschap
  • Een maatschappelijk gezicht
  • Werven van uniek talent op de werkvloer
  • Scholing van toekomstig personeel
  • Nieuwe business mogelijkheden

Welke sociale activiteiten kan mijn bedrijf ondernemen voor social return?

Er zijn tal van mogelijkheden om iets te betekenen. Werk staat daarbij voorop. Gemeenten koppelen de kennis en kunde van bedrijven aan de behoeften in de stad. Elke gemeente gaat hier anders mee om, hoewel er ook geluiden zijn om het steeds meer te uniformeren. Zo heeft Zuidoost Brabant in januari besloten overal dezelfde regels voor Social Return te hanteren in januari 2018.

Hieronder een aantal handige links over Social Return:

Deze tekst is tot stand gekomen met behulp van informatie van de website van de gemeente Amsterdam (d.d. 12 juni 2018) en informatie van de website Pianoo (d.d. 12 juni 2018).