Kennisportaal

Telefoonnummer: 015 - 72 00 901 E-mailadres: info@buitenruimte.info

Open-convenant aanpak

Binnen de regionale kringen werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan het bevorderen van een betere en duurzame samenwerking bij grond-, weg- en waterbouwprojecten. Belangrijk aandachtspunt hierbij vormt de praktijkgerichte implementatie van de convenantaanpak en klimaatadaptatie in uitvoeringsprojecten. Convenantprojecten kenmerken zich door betrokkenheid van marktpartijen in een vroege fase van een project. Het actief monitoren, evalueren en bijsturen op basis van de gewenste resultaten vraagt om mensen en organisaties welke elkaar kennen, begrijpen en waarderen.