BPKV

BPKV staat voor Economisch meest voordelige inschrijving. Het is een aanpak waarbij niet alleen naar de prijs gekeken wordt (van inschrijvingen die voldoen aan de eisen), maar waarbij ook meerwaarde te creëren is door het leveren van meer kwaliteit dan de minimum eisen. Doordat BPKV kwaliteit beloont, leent het zich bij uitstek voor situaties waarin innovatie mogelijk is.

BPKV speelt in een project al vroeg een rol; denk bij het projectplan na over BPKV en overweeg bij het inkoopplan zorgvuldig hoe op de gewenste meerwaarde bij de uitvoering van de projectopdracht sturing gaat plaatsvinden. Daarbij is leidend waarop het project intern wordt gestuurd (kansen en uitdagingen) en waar de grootste risico’s zitten.

De rol van de inkoopadviseurs is dat deze expertise (kennis en ervaring) inbrengen opdat de gewenste sturing via BPKV op goede wijze wordt vertaald naar SMART1 criteria via decompositie. van de inschrijver te vragen dat hij zijn kwalitatieve aanbieding ook SMART maakt, wordt voorkomen dat de inschrijver met “standaard plannen” kan scoren. Als conform de voorgaande alinea tijdig is nagedacht over de specifieke kenmerken van het project en de kwalitatieve criteria daarop zijn toegesneden, wordt voorkomen dat er sprake is van “standaard-criteria” die uitnodigen tot het indienen van “standaard plannen”.

Het standaardiseren van BPKV-criteria is geen goed idee; het projectteam moet op zoek gaan naar de criteria waarmee voor hun specifieke project de meeste meerwaarde kan worden gegenereerd. Dat lukt niet met “standaard criteria”. Indien het project eenmaal voor een bepaald criterium heeft gekozen, kunnen uiteraard wel de ervaringen van andere projecten met soortgelijke criteria worden meegenomen.

Besteed tijdens de uitvoering (tot aan de oplevering) aandacht aan BPKV om te waarborgen dat BPKV ook daadwerkelijk effectief blijft. Hierbij worden de stappen gevolgd conform het proces Inkopen zoals in paragraaf 1.6 weergegeven.

De komende tijd zullen er diverse verbeterde hulpmiddelen ter ondersteuning van de processen gaan verschijnen. Deze zullen in ieder geval binnenkort op de website van Buitenruimte.info te vinden zijn.

Open Convenant - Rondom GWW
Ervaringen met EMVI genoemd in de gesprekken tussen OG en ON

 • EMVI kost tijd en als de opdracht zich daarvoor niet leent, is het niet rendabel. Daarom is het belangrijk dat er een minimum wordt gesteld (> €200.000) voor EMVI. Zo wordt ook geopperd dat standaardwerken niet EMVI gericht moeten zijn, maar andere vormen van aanbesteding vereisen;
 • EMVI is van toegevoegde waarde en werd niet ter discussie gesteld;
 • Zorg dat EMVI-criteria van toegevoegde waarde zijn. (Bijv. de fluisterbanden zijn niet nodig als de vrachtwagens door een woonwijk heen rijden waar een max. van 20 km p.u. geldt);
 • Voor de opdrachtgever is het belangrijk dat hij zijn doelstelling goed verwoordt. Zodat de aannemer weet wat het project inhoud en wat bijbehorende wensen zijn;
 • De aannemers gaven aan dat ze beter in staat zijn hun meerwaarde te laten zien op fasering dan op planning, terwijl planning veel vaker een gunningscriterium is. Pleidooi werd gehouden om vaker fasering als gunningscriterium op te nemen en de fasering niet van te voren al helemaal vast te leggen in de vergunning.
 • Geef ruimte voor duurzaamheidscriteria en zorg dat deze innovaties tijdens de faseringen plaats vinden. Soms is het mogelijk om andere oplossingen toe te passen en daarvoor is ruimte nodig;
 • Geef een casus mee tijdens de EMVI-opdracht en laat die oplossen door de aannemer;
 • Controleer voor de aanbesteding of de EMVI goed genoeg is om vrij te geven. Anders kan het zich voordoen dat EMVI’s die niet optimaal zijn vrijkomen op de markt;
 • Feedback, transparantie of inzage in EMVI’s zijn kernwoorden uit de conclusie om door middel van evaluatie gesprekken openheid te creëren over prijs, scores en kwaliteit.
 • Social return on investment hoort niet als een criteria bij EMVI maar is een uitvoeringsvoorwaarde;
 • In de toekomst moet er een juist plafondbedrag zijn waarin de beoordeling 100% SMART is.

Zie voor meer informatie:
EMVI & Duurzaamheid: Een richtingwijzer voor EMVI-aanbestedingen, RRBouw
Pianoo, BPKV (EMVI)
CROW publicaties EMVI gunnen op waarde