-->

Maatregelen

Het klimaatbestendig, zowel hitte- als regenbestendig, maken van de omgeving kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door:

  • Waterpasserende of water doorlatende verharding;
  • Waterbergende weg;
  • Greppels en wadi’s;
  • Waterpleinen;
  • Groene trambanen;
  • Infiltrerend riool;
  • Bergingsriool of infiltratiekratten;
  • Bomen en groen voorziening
  • ect.

De maatregelen-toolbox Amsterdam Rainproof biedt voor professionals en bewoners informatie en inspiratie om de omgeving rainproof in te richten. Kijk hier voor meer informatie over de oplossingsrichtingen water afvoerenwater gebruikenwater infiltrerenwater vasthouden en bergen en waterrobuust bouwen

De website Groenblauwe netwerken geeft ook een overzicht van maatregelen en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

In samenwerking met de MKB-Infra en Buiilding Changes richt Gebiedsmanagers een database in om (innovatieve) klimaat adaptieve materialen en toepassingen overzichtelijk weer te kunnen geven op een interactieve kaart van Nederland. Het portaal wordt openbaar zichtbaar op de site van MKB-Infra. Om een beeld te krijgen van hoe dit er uit gaat komen te zien. Het portaal is al openbaar op https://mkbinfra.gebiedsmanagers.nl/. Echter, deze is op testlagen na nog niet gevuld.

Een aantal innovatieve materialen zijn opgenomen op Buitenruimte.info