Infralokalen 2020

In het tweede helft van 2020 worden, in de samenwerking tussen MKB-Infra, VMS en OBN ondersteund door Building Changes, een aantal regionale Infralokalen georganiseerd. In deze op de uitvoeringspraktijk gerichte bijeenkomsten zullen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Klimaatadaptatie (extreme regen en hitte),
  • Circulariteit en duurzaamheid,
  • Digitaal bouwen en beheren, en
  • Kwaliteitsborging

De planning en lokaties van de bijeenkomsten zullen breed onder de leden van de deelnemende organisaties worden verspreid en opgenomen in de agenda van Buitenruimte.