Aan de slag met bewoners

Veel gemeenten nemen al maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen en andere maatregelen om de gevolgen van extreme regenbuien op te vangen. Ongeveer 40% van het stedelijk gebied in bezit is van particulieren, daarom is het van belang ook de inwoners te betrekken. Iedere tegel eruit telt want groen is leven!

Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van het leefgebied voor allerlei nuttige dieren en het zorgt voor opwarming van de stad. Samen met de bewoners stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook veel voordelen.

Samen aanpakken werkt. Ook kleine, lokale maatregelen zijn effectief in de strijd tegen het klimaat en de gevolgen voor de biodiversiteit.

Wat betekenen deze woorden precies? En hoe moet ik aan de slag? Het karakter van moderne participatie begrijpen en dit vervolgens goed organiseren kan lastig zijn. Wie zijn de bewoners en welke rol spelen ze? En als ik dat weet, hoe bereik en mobiliseer ik ze? Hoe krijg ik vervolgens op een efficiënte manier inzicht in hun wensen en knelpunten? Gebiedsmanagers geeft vanuit haar visie 4 tips die cruciaal zijn voor een sociaal duurzaam project. Lees meer

Meer informatie:

Operatie steenbreek deelnemende gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven delen hun kennis en richten zich op het veranderen van het bewustzijn met de hoop dat iedereen de eigen leefomgeving gaat vergroenen!
www.operatiesteenbreek.nl

Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van het beheer van groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving. 
www.groendichterbij.nl

Rioned: uitleg hoe je water in de tuin kunt verwerken aan de hand van voorbeelde en video's.
www.riool.info/wat-is-een-watertuin 

Groenblauwenetwerken: Huisje boompje beter inspireert en helpt om tuinen te vergroenen en klimaatbestendig in te richten.
https://www.huisjeboompjebeter.nl/ 

Tuinbrance NL heeft een handboek watervriendelijke tuin uitgebracht met tips voor hun klanten en leden 
https://www.tuinbranche.nl/vrijepagina/handboek-voor-de-watervriendelijke-tuin

Amsterdam Rainproof is een platform dat veel tips deelt voor bewoners Amsterdam maar ook daarbuiten  
https://www.rainproof.nl/

Regenwaterlabel: om de burger bewuster te maken is het regenwaterlabel, kortweg waterlabel, voor woningen ontwikkeld. Het waterlabel geeft informatie over de capaciteit van een huis / tuin om water vast te houden.
www.waterlabel.net

Gezonde schoolpleinen: praktische tips en voorbeelden aan de hand waarvan scholen zelfstandig aan de slag kunnen met het ontwikkelen van een Gezond Schoolplein. 
www.gezondeschoolpleinen.nl

   Boek: Vrijspel voor natuur en kinderen meer informatie