Digitaal bouwen en beheren

Verdere digitalisering en informatisering zijn noodzakelijk om sneller, beter en goedkoper te kunnen bouwen en ook circulair bouwen mogelijk te maken. Zonder een goede uitwisseling van data en informatie gedurende de totale levensduur van de infrastructuur wordt de renovatie en onderhoud van ons areaal een zeer lastige opgave.

Betere benutting van digitalisering en informatisering is een belangrijke ‘aanjager’ in het mogelijk maken van een productiviteitssprong. De oplossing schuilt niet in harder werken, maar in energie-efficiënter, duurzamer, slimmer en transparant werken. Deze sprong is nodig om de diverse maatschappelijke opgaven op tijd te realiseren. Door verdergaande digitalisering en informatisering wordt het voor de sector mogelijk om sneller te innoveren en de productiviteit substantieel te verbeteren. Denk aan industrieel bouwen, met prefabricage in de fabriek en plug-and-play op de bouwplaats.

Om efficiency, proces en kwaliteit te vergroten, worden er veel verschillende initiatieven in de markt ontplooid op het gebied van digitalisering, maar de regie is beperkt en samenwerking niet optimaal. Al wordt er veel geïnvesteerd, bij opschaling loopt men tegen problemen aan (informatie-uitwisselingsproblemen, kennis en competenties blijven achter, de aanhaking van de wetenschappelijke wereld is ad hoc etc.). Hierdoor bereiken we nog niet de versnelling die mogelijk is. Dit moet verbeteren om meer waarde voor de maatschappij te creëren.

De digitale uitdagingen van de infra sector

De gww kenmerkt zich door complexe en verschillende samenwerkingen/consortiums: 

 • Het wiel moet telkens opnieuw uitgevonden worden, doordat er altijd op projectbasis wordt gewerkt.
 • Verticaal en horizontaal moet er met verschillende en diverse partijen worden samengewerkt.
 • De ene keer wordt er samengewerkt en de andere keer ben je elkaars concurrent.
 • Projecten kunnen zo complex zijn dat deze niet te bevatten zijn door één persoon.

Vooral de overdracht van ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud wordt hierdoor onnodig complex en vaak worden projecten hierdoor ‘over de schutting gegooid’.

Voor infrabedrijven wordt het steeds belangrijker om digitaal informatie te kunnen uitwisselen, zowel intern tussen collega’s als extern met partners. Mens en materieel effectiever plannen, risico’s verkleinen bij de nieuwe contractvormen en gewoonweg meer controle op projecten.

Voordelen van het gebruiken van nieuwe technieken en het digitaliseren van kennis.

 • Nieuwe (jonge) vakmensen sluiten makkelijk aan op het werkproces door standaardisatie.
 • U bent aantrekkelijker als werkgever bij de 'war on talent' door gebruik te maken van moderne werkmethodes.
 • Verbetering van de communicatie doordat:
  • Mensen op kantoor hebben inzicht in de status van het werkproces in het veld.
  • Mensen in het veld hebben de meest actuele informatie tot hun beschikking.
 • Grip op het werkproces door inzicht in de data uit het werkveld.

 Inzicht in data resulteert in:

 • Verhoging van de efficiëntie doordat werkprocessen digitaal worden gestandaardiseerd.
 • Verlaging van de kosten door tijdsbesparing in de uitwisseling van informatie.