Omgevingswijzer

Een van de basistools bij de Aanpak Duurzaam GWW is de zogenaamde Omgevingswijzer. De Omgevings-wijzer is analysetool en een visuele weergave van de 12 bepalende ruimtelijke thema’s in een gebied. Het geeft een samenhangend en compleet beeld van de planet, people en profit aspecten.

De Omgevingswijzer wordt gebruikt om de voor ruim­telijke projecten relevante beleidsvoornemens van bijvoorbeeld de gemeente en/of andere stakeholders zoals andere gemeenten of provincie helder te maken en te visualiseren. Daarmee wordt een eenvoudig beeld gegeven van de ruimtelijke context of ‘regionale/ gebieds-agenda’ waarin een project moet worden gerealiseerd.

De Omgevingswijzer kan worden gebruikt als onder­legger bij het bepalen welke beleidsaspecten aan de orde zijn bij het project, welke de nadruk vragen en welke mensen betrokken moeten worden bij het verder uitwerken van de scope en doelstellingen van het project. Het kan vervolgens worden gebruikt bij het afwegen van varianten of als checklist of alle beleidsaspecten en stakeholderbelangen in beeld zijn en het kan ook worden gebruikt bij het afstemmen en bespreken van de scope van het project als er meerdere organisaties met mogelijk schijnbaar tegen­gestelde belangen betrokken zijn, zoals specifieke belangenorganisaties.

Bekijk in de interactieve infographic van Proces van een project met Duurzaam GWW wanneer de Omgevingswijzer het beste gebruikt kan worden.