Loket Duurzaam GWW

In 2017 is de Green Deal DuurzaamGWW 2.0 van start gegaan. Doelstelling van deze Green Deal is dat in 2020 alle relevante gww-projecten de Aanpak DuurzaamGWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding en beheer en onderhoud. 
Dit laat onverlet dat dit ook aan de orde is voor partijen die geen handtekening onder de bovengenoemde Green Deal hebben gezet en mogelijk lid zijn van een brancheorganisatie die de Green wel onderschrijft. 

De Aanpak DuurzaamGWW beschrijft een methodiek om samen, ieder vanuit eigen kennis en kunde, van ideefase tot en met realisatiefase een duurzaam project tot stand te brengen. 

Het loket Duurzaam GWW faciliteert ondertekenaars van de Green Deal 2.0 bij het realiseren van hun doelstellingen. Ze zijn een vraagbaak voor de ondertekenaars en geïnteresseerden. Dus voor vragen of deelnemen aan de Green Deal 2.0 kan contact worden gezocht met:

CROW – Hilde Schutten (hilde.schutten@crow.nl
CROW – Renier Trommel (reinier.trommel@crow.nl)
Building Changes – Robert-Jan van den Berg (rjvdb@buildingchanges.nl)

Het loket is ook bereikbaar via info@duurzaamgww.nl

Zie ook www.duurzaamgww.nl